Back to top

Zapálenie sviečky za obete nehody vo Verone

Publikované: 23. január 2017 - 16:02
Spoločnosť Pázmaneum usporadúva 23. januára 2017, v deň smútku Maďarska, o 16:30 tiché zapálenie sviečky pri kríži vedľa kostola sv. Juraja.

Všetkých, ktorí by chceli vyjadriť sústrasť za obete či  pomodliť sa za uzdravenie tých, ktorí utrpeli poranenia, očakávajú pri kostole.

Toto ste už čítali?

Cookies