Back to top

Zber biologického odpadu začína skôr ako zvyčajne

Publikované: 14. marec 2023 - 14:14
Mestská spoločnosť Municipal Real Estate začne so zberom biologického odpadu v mestských častiach s rodinnými domami o dva týždne skôr ako bolo zvykom - počnúc 20. marcom.
Zber biologického odpadu začína skôr ako zvyčajne

Zber, ktorý sa v minulých rokoch začal v apríli, bude tento rok realizovaný už aj v týždňoch začínajúcich 20., resp. 27. marca.

V doterajšom systéme k zmene nedochádza, zelený odpad je potrebné ukladať spolu s komunálnym odpadom pred rodinné domy, a to do na to určených hnedých nádob.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies