Back to top

Zber zeleného odpadu už prebieha

Publikované: 20. apríl 2018 - 10:54
V apríli sa začal zber zeleného odpadu v častiach mesta s rodinnými domami.
Zber zeleného odpadu už prebieha

Pravideľný organizovaný odvoz zeleného odpadu bude prebiehať od pondelka do stredy.  

Odvoz zeleného odpadu podľa ulíc:

Pondelok
Poľná, Gyulu Szabóa, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Hajská, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá a ul. Lászlóa Mécsa.

Utorok
Rad Pókatelek, ul. Ľanárska, ul. Gy. Csermelya, B. Csaplára, A. Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Zsigmonda Móricza, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová,
Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta, Nová osada, Drevárska,  Bihariho ul. a Mliečany.

Streda
Športová, Átriová, Veľkoblahovská, Ul. Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ružová, M.R. Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska, ul. Esterházyho a ul. Mihálya Marczella.

Toto ste už čítali?

Cookies