Back to top

Zdravotným sestrám poďakovali za ich obetavú prácu

Publikované: 13. máj 2023 - 9:44
Z iniciatívy občianskeho združenia Spoločne pre zajtrajšok a poslancov Trnavského samosprávneho kraja z nášho regiónu v Dunajskej Strede pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier už po ôsmykrát usporiadali na počesť ošetrovateľov a zdravotných sestier slávnostný večer.
Zdravotným sestrám poďakovali za ich obetavú prácu

V úvode slávnosti privítali prítomných recitáciou študentky Strednej zdravotníckej školy Dunajská Streda Erika Méri a Anita Fördősová, potom moderátorky večera Éva Bíró a Edita Tilajčíková privítali hostí večera, medzi ktorými nechýbal József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, poslanci Trnavského samosprávneho kraja, primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, Juraj Puha, viceprimátor a predseda komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo, riaditeľka Dunajskostredskej nemocnice Svet zdravia Sylvia Bock, či Mónika Fekete, riaditeľka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Srdečne privítali prítomné zdravotné sestry a ošetrovateľov ako aj záujemcov o slávnostné podujatie.

„Medzinárodný deň sestier sa oslavuje 12. mája, v deň narodenín „Dámy s lampášom“, Florence Nightingale. Dáma z aristokratickej rodiny sa stala zdravotnou sestrou... a v konečnom dôsledku zakladateľkou moderného ošetrovateľstva. Sama považovala prácu, ktorú si zvolila, za poslanie, v čom jej mnohé z prítomných sestier určite dajú za pravdu. Zdravotné sestry sú tie, ktoré sa svojim obetavým a starostlivým prístupom starajú o pacientov a výrazne napomáhajú ich uzdraveniu. Toto krásne, no často neľahké povolanie možno vykonávať iba s pokorou, láskou a oddanosťou,“

- odznelo v úvode moderátoriek.

Primátor nášho mesta Zoltán Hájos vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril radosť z toho, že „pred deviatimi rokmi, dňa 12. mája, sa konal pod organizáciou klubu poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja za SMK prvý galavečer, na ktorom sme vzdali hold zdravotným sestrám a ošetrovateľom za ich obetavú prácu, ktorú vykonávajú pri starostlivosti o chorých, bezmocných a odkázaných.“

„ Aj v tomto roku, vychádzajúc z tradícií, by sme sa chceli poďakovať za prácu 6 vynikajúcim zdravotným sestrám z rôznych oddelení Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede, 2 ošetrovateľkám pracujúcim v sociálnych zariadeniach mesta Dunajská Streda a dvom zdravotným sestrám pôsobiacim v ordináciách súkromných lekárov v okrese Dunajská Streda a potešiť ich malým darčekom,“ povedal primátor.

„Prácu ošetrovateliek vedia oceniť len tí, ktorí sa s ich prácou dostali do kontaktu osobne, alebo prostredníctvom starostlivosti o rodinných príslušníkov. Ako chorý cítime, ako príbuzný vidíme, že ošetrovatelia popri svojej odbornej práci pristupujú k pacientom s ohľaduplnosťou a veľkou láskou,“

- vyzdvihol Zoltán Hájos a zaželal zdravotným sestrám, aby sa láska a starostlivosť, ktorú poskytujú ony druhým, vrátila aj im samotným v podobe úcty voči nim a radosti z ich povolania, tak aj množstvom lásky zo strany ich najbližších a radosti v osobnom živote.

József Berényi, podpredseda TTSK, pozdravil prítomných v mene krajskej samosprávy a potom povedal, že tento deň je preňho radostný, „pretože dnes môžeme zdravotné sestry pozdraviť s dôrazom, cielene a s najväčšou láskou im poďakovať za to, že z ľudského aj odborného hľadiska odvádzajú nadľudskú prácu. Nejestvuje nič porovnateľné s tým pocitom, keď sa pacient ráno zobudí a dostane sa mu milého slova."

"Naozaj výnimočné na ich práci je to, že - najmä v našom regióne - pacient dostane pomoc vo svojom materinskom jazyku - či už sa jedná o maďarského alebo slovenského pacienta – pretože aj týmto napomáhajú jeho uzdraveniu," povedal podpredseda kraja.

Sestry pozdravila aj riaditeľka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mónika Fekete, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že v deň ich sviatku im za obetavú prácu ďakuje celý svet.

„Tento deň sa nesie v duchu úcty voči vášmu náročnému, obetavému, ale aj krásnemu povolaniu,“ povedala.

„Zdravotné sestry sú tie, ktoré sú prítomné v najkrajších chvíľach života aj v jeho najtragickejších situáciách. Sú nositeľkami každodenného svetla nádeje a pomoci – sú pevnými piliermi zdravotníctva“, povedala riaditeľka komory a poďakovala oslávenkyniam večera za všetko to, čo deň za dňom robia pre svojich pacientov.

Po príhovoroch József Berényi, Zoltán Hájos a Mónika Fekete odovzdali uznania a dary mesta a župy desiatim sestrám, ktoré odvádzajú v zdravotníctve vynikajúcu prácu.

Prvých 6 sestier, zamestnankyne dunajskostredskej nemocnice, na ocenenie navrhla Regionálna komora zdravotných sestier a dunajskostredská nemocnica.

Uznanie si v roku 2023 prevzali Alžbeta Görcsová, Marta Benyáková, Andrea Dudásová, Rozália Kulcsárová, Mónika Fehérová a Erzsébet Rajkovics Postzós.

V priebehu večera ocenili aj pracovníčky mestského Centra sociálnej starostlivosti a Zariadenia pre seniorov, ktoré boli nominované pracovníkmi oboch dunajskostredských sociálnych inštitúcií. Ocenenie si prevzala Nóra Egriová, pôsobiaca v mestských detských jasliach a Agáta Vrábľová, zamestnankyňa Zariadenia pre seniorov.

Ostatné 2 ocenenia putovali do rúk zdravotných sestier pôsobiacich v súkromných zdravotných ambulanciách, nominovaných na ocenenie obyvateľmi mesta. V roku 2023 ocenili Mária MárikovúJuditu Kósa.

Na záver slávnostného večera privítali na javisku mladý manželský pár Janku Kosár-Józsa a Szabolcsa Kosára, známy nielen v našich končinách, ale aj vo viacerých krajinách sveta, ktorí nádherným koncertom poďakovali sestričkám za ich neoceniteľnú prácu.

Viac fotografií z galavečera si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

 

Toto ste už čítali?

Cookies