Back to top

Zelená zóna mesta sa rozširuje o nové plochy

Publikované: 6. máj 2022 - 17:36

Zelená zóna Dunajskej Stredy sa rozširuje o nové plochy. Samospráva nedávno od podnikateľa Jánosa Rémesa dostala plochu viac hektárov, na ktorej v areáli za termálnym kúpaliskom plánuje vytvoriť zelenú oddychovú zónu vysadením autochtónnych stromových druhov, zachovaním súčasnej a založením novej kvetinovej lúky. Kým mestský park vytvorený na mieste bývalej motokárovej dráhy bude obsahovať prvky slúžiace na aktívny oddych, tento nový park poskytne obyvateľom možnosť na pasívny odpočinok a relaxáciu.
 

Cookies