Back to top

Zemiaky by sa na Slovensku mohli prestať pestovať

Publikované: 23. september 2019 - 15:51
Poľnohospodári spod Tatier žiadajú o podporu pestovania zemiakov na Slovensku a prijatia potrebných racionálnych systémových opatrení. Uvádzajú to vo svojej výzve, ktorú v sobotu adresovali zástupcom všetkých kompetentných orgánov štátnej a verejnej správy.
Zemiaky by sa na Slovensku mohli prestať pestovať

Smerovaná bola aj širokej verejnosti, Slovákov žiadajú, aby podporili pestovanie zemiakov na Slovensku a kupovali slovenské zemiaky.

Výzvu podpísali organizátori Spišského zemiakarského jarmoku, ktorého 17. ročník sa v sobotu koná v Spišskej Belej v Kežmarskom okrese. Reagujú tak na rapídny pokles pestovania zemiakov a neustále znižovanie produkcie konzumných a sadbových zemiakov na Slovensku.

Podľa zástupcu členov záujmového združenia Spišské zemiaky Štefana Bieľaka výzva nie je útokom voči niekomu, ale má poukázať na zlú situáciu v danej oblasti. Najmä posledné tri roky boli podľa neho pre poľnohospodárov hraničiace.

Podľa odborných organizácií konzumujeme na Slovensku 50 percent domácich zemiakov a zvyšok sa dováža. Samozrejme, je potrebné povedať, že tých 50 percent to je gro, čo si ľudia dopestujú väčšinou sami. Drvivá väčšina zemiakov v obchodoch je zo zahraničia,“ zhodnotil pre agentúru SITA.

Dodal, že ak sa situácia nezačne riešiť, hrozí, že sa zemiaky na Slovensku prestanú pestovať. „Prichádza obdobie ukončenia tejto vlády, chystá sa volebná kampaň a možno, že aj toto bude jedna z tém, ktorú si niektorá z budúcich vládnych strán osvojí ako tému na podporu regionálneho poľnohospodárstva a vôbec poľnohospodárstva na Slovensku ako takého,“ uviedol na margo načasovania výzvy Bieľak.

Poľnohospodári zároveň uviedli, že ak to vláda SR myslí úprimne s podporou najmenej rozvinutých okresov, jednou z priorít musí byť systémová podpora poľnohospodárstva v týchto regiónoch, medzi ktoré patrí aj okres Kežmarok.

Podotkli, že práve podpora nielen prvovýroby, ale aj spracovateľov zemiakov v na to vhodných regiónoch môže byť jedným zo skutočne efektívnych opatrení na podporu zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch.

Nie je to len otázka priamych finančných podpôr, ale aj otázka podpory budovania, ako napríklad chladiacich skladov, aby sa slovenská úroda nepredávala za pár centov hneď po jej zbere a na jar budúceho roka potom nastúpia skladované drahé a aj výrazne podporované zemiaky z dovozu,“ poznamenali.

Podľa Mariána Tokára, vedúceho skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej, sa Slovensko v rámci Európskej únie zaraďuje výmerou 7 500 hektárov zemiakov medzi krajiny s veľmi malými pestovateľskými plochami.

Slovensko má v rámci únie aj veľmi nízku spotrebu zemiakov. V roku 2017 bola u nás spotreba zemiakov na jedného obyvateľa 48,9 kg. Zaostávame v spotrebe zemiakov za Českou republikou, kde bola spotreba 67,8 kg na obyvateľa. Ešte v roku 1993 bola spotreba zemiakov na Slovensku 89 kg na jedného obyvateľa, “ poznamenal.

Upozornil na to, že v roku 2017 boli na Slovensko dovezené vysoké objemy zemiakov, najviac z Francúzska, až 32,6 percenta, následne z Českej republiky a Nemecka.

Poľnohospodári zároveň pripomínajú, že Slovensko je v produkcii zemiakov sebestačné len na 50 percent. K naplneniu 100-percentnej sebestačnosti by potrebovali zvýšiť pestovateľské plochy zemiakov na úroveň približne 12 až 13-tisíc hektárov.

Záujmové združenie Spišské zemiaky založili vlani organizátori Spišského zemiakarského jarmoku. Jeho hlavným cieľom je spojiť sily v Spišskom regióne a podporiť poľnohospodárstvo a najmä zemiakarstvo na Slovensku a v podtatranskom regióne a rovnako presadzovať novú regionálnu značku kvality „Spišské zemiaky“.

V tomto združení majú svoje zastúpenie poľnohospodári, ale aj školstvo, výskum a verejná správa – samospráva.

zdroj: felvidek.ma

Toto ste už čítali?