Back to top

Ženám patrí uznanie každý deň, pretože vytvárajú domov

Publikované: 10. marec 2023 - 12:47
Vo štvrtok, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, blahoželalo členkám klubu dôchodcov vedenie nášho mesta.
Ženám patrí uznanie každý deň, pretože vytvárajú domov

Vedúca klubu Rozália Alföldiová privítala primátora JUDr. Zoltána Hájosa, zástupcu primátora Attilu Karaffu, pracovníkov odboru sociálnych vecí mestského úradu ako aj účinkujúcich kultúrneho programu, Katarínu Kollár a Rezsiho Érseka.

Dvaja interpreti zaspievali vďačnému obecenstvu známe a obľúbené hity skladateľa Szabolcsa Fényesa. Katarína Kollár v závere programu zaželala všetkým prítomným pevné zdravie a to, aby ich po uplynulých dvoch pandemických rokoch čakalo množstvo príležitostí zabaviť sa.

Zoltán Hájos poďakoval umelcom za milé predstavenie, ktorým podčiarkli slávnostný tón popoludnia. V súvislosti so stručným historickým zhrnutím Medzinárodného dňa žien poznamenal, že aj dnes často čítame o tom, že so ženami a mužmi sa nezaobchádza rovnako. Podobne ako dopoludnia v mestských zariadeniach pre seniorov, aj v klube dôchodcov primátor zdôraznil, že na mestskom úrade nerobia rozdiel medzi ženami a mužmi, sú hodnotení podľa rovnakých kritérií a o finančnom ohodnotení jednotlivcov rozhoduje ich pracovná pozícia a s ňou súvisiaca miera zodpovednosti.

V Európe - v komunitách aj v rodinách - sa so ženami zaobchádza ako s rovnocennými partnermi, sú však kultúry, kde obe pohlavia stále nie sú vnímané ako rovnocenné - povedal primátor a následne zdôraznil, že si musíme zachovať svoju identitu, tú, ktorá vyplýva z našej kultúry, že muž a žena sú si navzájom rovnocennými partnermi. Tak je to aj v rodinách a v menších či väčších komunitách: aby to tak zostalo, je na nás - ​​dodal Zoltán Hájos.

Z pohľadu muža primátor vníma význam ženskej roly s obdivom, keďže ženy pracujú rovnako osem hodín denne, no popri tom sa starajú o svoje rodiny a ešte majú silu robiť aj iné veci, čo by muži nezvládli – nie fyzicky, ale z hľadiska objemu povinností – zdôraznil.

„Túto druhú a tretiu šichtu robia nie samoúčelne, ale preto, aby v rodine a komunite prebývala súdržnosť. Zaslúžia si veľké uznanie za neslýchanú výdrž, láskavosť a starostlivosť. Preto by sme ženám mali vzdávať hold nielen na MDŽ, ale každý deň, pretože práve ony vytvárajú domov.“

„Domov nie sú štyri steny, ale vaša starostlivosť, láskavosť, vaša práca – to je to, čo robí domov domovom. Vďaka tomu sa upevňuje vzťah medzi ženou a mužom, vďaka tomu vám patrí naše uznanie – a to by sme vám mali dať pocítiť každý deň“, povedal Zoltán Hájos.

„Prajem vám, aby tento deň a všetky ostatné dni v roku boli pre vás mimoriadne, aby vám dodávali silu a radosť,“ uzavrel primátor nášho mesta svoje slová a potom pozdvihol pohár s prianím pevného zdravia pre oslávenkyne.

Po spoločnom prípitku spolu s Attilom Karaffom odovzdali dámam milý darček a ďalšia časť popoludnia patrila rozhovorom a dobrej nálade v sprievode príjemnej hudby Rezsiho Érseka.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies