Back to top

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda v kalendárnom roku 2021 – Najčastejšie otázky.

Publikované: 13. január 2021 - 9:56
Tohto roku sa žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ podávajú výlučne elektronicky. Nižšie sme pre Vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky, ktoré Vám pomôžu predísť problémom pri ich vypĺňaní.
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda v kalendárnom roku 2021 – Najčastejšie otázky.
  • Čo môžem urobiť v prípade, ak nemám občiansky preukaz opatrený čipom a čítačku občianskych preukazov?

Bez povinnosti úradne potvrdeného podpisu môžete podaním svojej žiadosti poveriť tretiu osobu, ktorá disponuje občianskym preukazom opatreným čipom. V prílohe nájdete formulár na splnomocnenie („Splnomocnenie DS 2021 DOT” – word | pdf), ktorej kópiu alebo scan po vyplnení, podpísaní oboma stranami, príp. opatrení pečiatkou, ak ňou žiadateľ disponuje, nahráte spolu s ostatnými prílohami a elektronicky pošlete spolu s vyplneným elektronickým formulárom.

Čítačku občianskych preukazov si môžete v prípade potreby zakúpiť cez internet.

  • Na aké projekty a aktivity možno podať žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda?

Oblasti podpory a oprávnené aktivity nájdete v prílohách výzvy č. 1.-4. uvádzaných pod samotnou výzvou. Odporúčame Vám tieto si pozorne preštudovať.

Dôležité: v kalendárnom roku 2021 nebudú podporené žiadosti na tzv. „celoročnú činnosť organizácie“. V prípade dlhodobej prípravy napr. športového klubu alebo divadelného súboru v názve projektu uvádzajte „príprava na účasť/reprezentáciu na súťažiach/majstrovstvách/festivaloch“ (prosíme konkretizovať).

  • Vypĺňanie formulára do manuálu:

Žiadosť podávate výlučne ELEKTRONICKY. Odporúčame ju však ešte pred prihlásením sa do systému vyplniť priamo do tohto manuálu – rozpracovanú žiadosť si tak jednoducho vždy uložíte na pracovnej ploche počítača a neskôr sa k nej môžete vrátiť bez strachu, že by sa Vám už vyplnené políčka mohli stratiť.

  • Vypĺňanie elektronického formulára:

Cez stránku mesta dunstreda.sk si vyhľadajte Výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda  v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“. Zapojte čítačku a vložte do nej občiansky preukaz s čipom (v prípade otázok si preštudujte napr. stránku https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/). Kliknutím na link uvedený vo výzve budete presmerovaný na stránku slovensko.sk. Prihlásením sa Vás presmeruje na stránku https://egov.dunstreda.sk. Pod „hlavičkou“ elektronického formulára kliknite na možnosť „vyplniť formulár“.

  • Čo ak musím prerušiť vypĺňanie formulára?

Pokiaľ musíte z nejakého dôvodu prerušiť vypĺňanie formulára, zvoľte možnosť „uložiť“ (z červených opcií pod formulárom). Odkaz sa Vám uloží do Vášho počítača. Neskôr sa k nemu môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo „načítať“ ( treba zvoliť súbor z počítača a vo formulári sa Vám následne doplnia už predvyplnené políčka).

  • Ako odoslať formulár na server?

Keď už máte vyplnený celý formulár a chcete ho poslať, kliknete na tlačidlo „pokračovať“ a postupujete ďalej podľa inštrukcií. Nezabudnite nahrať všetky povinné prílohy k žiadosti.

  • Čo ak bude moja žiadosť neúspešná?

Pokiaľ Váš projekt nebude úspešný, máte ešte jednu možnosť: požiadať o dotáciu z Fondu primátora.

V prípade, že chcete požiadať o finančný príspevok z Fondu primátora, postupujete rovnako ako pri podávaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. Kliknutím na link uvedený vo výzve č.1/2021 na stránke mesta budete presmerovaný na stránku slovensko.sk. Za pomoci čítačky a svojho občianskeho preukazu opatreného čipom vyplníte elektronickú žiadosť. Zaškrtnete jednu zo štyroch oblastí, v ktorej podporu žiadate (kultúra, šport, vzdelávanie alebo sociálna oblasť). Do položky Názov projektu JE NUTNÉ UVIESŤ, že žiadate o finančný príspevok z Fondu primátora (napr. „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na účasť na súťažiach ... z Fondu primátora“).

Toto ste už čítali?

Cookies