Back to top

Žitnoostrovské pastelky na púti

Publikované: 9. október 2018 - 10:10
O výstave detských kresieb a malieb zo svetovej súťaže XIX. Žitnoostrovské pastelky sme písali viackrát. Niekomu sa môže zdať, že všetko už bolo povedané a o jednu reprízu viac alebo menej? A predsa, každá vernisáž z tejto  putovnej výstavy je iná a prináša niečo nové. A oplatí sa o tom dozvedieť niečo viac.

Dňa 2. októbra 2018 bolo v okolí slávneho Inštitútu základného umeleckého vzdelávania Kovács Margit v Győri nebývalo rušno. Z  okolia prichádzali deti materských škôl /majú ich tam až päť/, s učiteľkami a prišli aj niektorí rodičia. Za organizátorov súťaže sa prítomným prihovorila Mgr. Jana Svetlovská /v maďarskom jazyku/. O histórii súťaže informovala Mgr. Ingrid Láng, metodička ŽOS.

Výstavu slovom i „mimoriadnou aktivitou“ :) otvoril domáci poslanec mestského zastupiteľstva Róbert Borsi, ktorý dal celému podujatiu úplne inú úroveň. V úvode svojho príhovoru uviedol, že on sa najprv prihovorí najmenším, ale potom pozornosť zameral aj na učiteľky MŠ a vyzdvihol ich dôležitosť v živote najmenších detí. Následne sa spýtal detí, či už videli, trebárs v televízii ako sa otvárala galéria či divadlo. A ako sa môže otvárať výstava ??? Potom prizval niekoľko detí, ktoré sa uprostred sály postavili do jedného radu. „Vy ste tá stuha, ktorú prestrihávajú pri otváraní nových budov!“, povedal im. Ďalšie deti postavil za nich a rozdal imaginárne nožnice s výzvou: „A teraz prestrihnite tú krásnu dlhú stuhu!“ A deti strihali, šmyky - šmyk , tam kde sa ich kamaráti držali za ruky. Stuha bola prestrihnutá a výstava otvorená!!! Hurá!

Atmosféra, ktorá tu je vždy veľmi uvoľnená a priateľská, sa tak vyfarbila novými odtieňmi. A tak to má byť. Veď sme boli na vernisáži. Pán Borsi niekoľkokrát vyzval deti, aby kreslili - veľa a s chuťou - aby sa nebáli experimentovať. Na záver sa ešte prihovoril aj prítomným učiteľkám a vyzval ich, aby sa určite s deťmi zapojili do ďalšieho ročníka tejto úžasne mimoriadnej súťaže.

V kultúrnom programe vystúpili detičky z MŠ Kovács Margit s pásmom veselých detských riekaniek a pesničiek. Po ukončení oficiálnej časti otvorenia si účastníci pozorne prezerali jednotlivé obrazy , komentovali ich a zvlášť venovali pozornosť názvom krajín, odkiaľ autori pochádzajú. Do každej škôlky putoval aj trojjazyčný celofarebný katalóg, v ktorých je reprodukovaných všetkých 50 víťazných výtvarných prác.

Organizátormi putovných výstav v Maďarsku sú Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci so Samosprávnym krajom župného mesta Győr a Inštitútom zákl.umeleckého vzdelávania. Kovács Margit. Vedúcou podujatia je odborná metodička ŽOS PhDr. Dagmar Madarásová. Po programe si hostia prezreli odborné učebne, umelecké dielne školy, kde sa študenti priúčajú ľudovým remeslám s cieľom prehĺbenia cezhraničnej spolupráce.

-sve-
Foto: ŽOS - jAs

Toto ste už čítali?

Cookies