Back to top

Žitný ostrov, ako ho videl József Janiga

Publikované: 21. marec 2016 - 9:11
József Janiga, „maliar Žitného ostrova” v nasledujúcih dňoch by dovŕšil 70. rok svojho života.

Vernisáž výtavy usporiadaná z jeho prác sa uskutočnila v piatok v spoločnej organizácii Galérie súčasných maďarských umelcov (GSMU) a Családi könyvklub.
Na vernisáž prišlo toľko ľudí, že museli to zorganizovať vo výstavnej sále na prízemí, nie na mieste výstavy, vo výstavnej sieni Lajosa Luzsiczu.
Péter Iván, správca nadácie GSMU  privítal vdovu maliara, pani Évu Janigu ako aj zúčastnených hostí.
Imre Boráros, herec, ktorý je držiteľom Kossuthovej ceny zarecitoval báseň Ferenca Kulcsára: Zsoltár (Žalma), ktorý básnik napísal na pamiatku Józsefa Janigu.
Výstavu hodnotila výtvarná umeľkyňa, Erzsébet Fábik, ktorá nezabudla spomenúť, že nebohý maliar bol aj jej učiteľom.
Výstava bude otvorená do 31. marca 2016.
Fotografie z vernisáže nájdete v našej fotogalérii.

Toto ste už čítali?

Cookies