Back to top

Zmena organizácie dopravy v okolí školy

Publikované: 13. január 2016 - 19:37
Vyučovanie sa na základných školách začalo 11. januára a zároveň rodičov, ktorí vozia svoje deti na ZŠ Á. Vámbéryho čakala v ten istý deň zmena organizácie dopravy v okolí tejto školy.

Deťom navštevujúcim základné školy v Dunajskej Strede sa tohtoročné vianočné prázdniny predĺžili, vyučovanie sa pre ne začalo11. januára (namiesto 7.) Nový rok 2016 priniesol novinky aj rodičom, a to zmenou organizácie dopravy v okolí ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámbéryho.
Táto zmena nadobudla právoplatnosť síce už 23. decembra, ale rodičia si to všimli väčšinou až dňom začatia vyučovania, teda 11. januára. V uliciach Ferenca Liszta, Lajosa Kossutha a Imreho Madácha sa doprava zmenila na jednosmernú.
Vedenie školy a združenie rodičov žiada všetkých vodičov, aby dávali zvýšený pozor na nový smer premávky a vzájomne sa rešpektovali. Pre prichádzajúcich žiakov bude ráno otvorený aj zadný vchod školy a naďalej aj malá školská brána pri telocvični. Pri prvom týždni vyučovania pomáhali pri riadení premávky aj mestskí policajti.

Toto ste už čítali?

Cookies