Nachádzate sa tu

Zosumarizovali počty detí navštevujúcich materské a základné školy

Publikované: 2020, september 25 - 12:15 | Správy

Zosumarizovali počty detí a žiakov navštevujúcich materské a základné školy v pôsobnosti mesta. Podľa údajov k 15. septembru v školskom roku 2020/2021 päť základných škôl navštevuje viac ako 2700 žiakov, deväť materských škôl viac ako 800 detí. Zriadovateľ a riaditelia vzdelávacích inštitúcií sa stretli dňa 23. septembra na mestskom úrade, aby hovorili o úlohách a výzvach, ktoré čakajú školy v aktuálnom školskom roku.