Back to top

Župa otvorila ďalšie moderné športovisko v Dunajskej Strede, tentokrát pri Spojenej škole Gyulu Szabóa

Publikované: 5. október 2022 - 19:19
Trnavský samosprávny kraj pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry pri stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Župa najnovšie zrekonštruovala športový areál pri Spojenej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede, v ktorom vzniklo nové multifunkčné ihrisko, atletická dráha, priestor pre skok do diaľky a vrh guľou. Investícia nadviazala na minuloročnú modernizáciu telocvične.
Župa otvorila ďalšie moderné športovisko v Dunajskej Strede, tentokrát pri Spojenej škole Gyulu Szabóa

Pokračujeme v napĺňaní nášho ambiciózneho, trojročného plánu na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a vonkajších športovísk pri našich 13 stredných školách. V Dunajskej Strede realizujeme viaceré projekty. Sme pred dokončením výstavby novej telocvične pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu, na SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským opravujeme plaváreň a sauny. Nedávno sme otvorili druhú časť zrekonštruovaného vonkajšieho športového areálu pri protiľahlom Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským. Som veľmi rád, že v krátkom čase v meste pribudlo ďalšie multifunkčné ihrisko. Pri Spojenej škole Gyulu Szabóa študenti a verejnosť nájde aj novú atletickú dráhu a v minulom roku zmodernizovanú telocvičňu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Nové multifunkčné ihrisko má vyznačené čiary, vďaka ktorým je pripravené na hru volejbalu, basketbalu a futbalu. Pribudlo tiež nové osvetlenie a bezpečnostné oplotenie. Rekonštrukciou prešla aj atletická dráha s dvomi bežeckými dráhami. Na hodinách telesnej výchovy budú môcť študenti využívať aj moderný priestor pre skok do diaľky a na vrh guľou. Župa do tohto projektu z rozpočtu investovala 189-tisíc eur.

Ďalší moderný športový areál v Dunajskej Strede je dôkazom, že župa rozvíja športovú infraštruktúru v prospech svojich obyvateľov a všetkých okresoch. Verím, že služby multifunkčného areálu využijú študenti škôl, ako aj široká verejnosť,“ skonštatoval trnavský vicežupan József Berényi.

Športové ihrisko a ovál fungoval od roku 1995 bez akýchkoľvek opráv alebo údržby. Na bežeckej dráhe antuku prerástla burina, asfaltovaná plocha bola už popraskaná. Technický stav ihriska z hľadiska bezpečnosti neumožňoval vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Som rada, že trnavská župa postupne rekonštruuje športoviská, ktoré to nutne potrebujú, aj v Dunajskej Strede. Naši študenti budú môcť opätovne športovať na modernom a kvalitnom športovisku,“ uviedla riaditeľka Spojenej školy Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede Angelika Vajdaová.

V roku 2021 prešla modernizáciou v hodnote 218-tisíc eur telocvičňa. Boli vymenené podlahy, okná a elektroinštalácia. Pribudlo nové zateplenie.

V Dunajskej Strede bude aj s finančnou podporou od župy vo výške 200-tisíc eur zmodernizovaná a prekrytá mestská ľadová plocha.

Otvorenie svojou prítomnosťou poctil aj primátor mesta Zoltán Hájos, poslanec Trnavského samosprávneho kraja.

TTSK, -rovin-

foto: TTSK a Facebook / Dr. Hájos Zoltán

Cookies