Back to top

Anna Nagyová z Povody spomína na roky nútených prác v Česku

Publikované: 21. apríl 2023 - 10:13

Dátum 12. apríl je pamätným dňom vysídlených Maďarov z Hornej zeme. Po 2. svetovej vojne na základe československo-maďarskej dohody o výmene obyvateľstva bolo asi 100-tisíc Maďarov nútených opustiť svoju rodnú zem a začať nový život v Maďarsku. V tento pamätný deň sa často pripomína aj to, že v tomto období bolo deportovaných do Česka na nútené práce viac ako 40-tisíc Maďarov zo Slovenska. O tomto období nám porozprávala Anna Nagyová z Povody, ktorá mala 11 rokov, keď sa spolu s rodinou musela presťahovať neďaleko Karlových Varov.
 

Cookies