Back to top

Členovia komisie zložili prísahu

Publikované: 22. január 2016 - 13:13
Vo štvrtok zložili prísahu členovia volebnej komisie.

V zasadacej miestnosti mestského úradu zložili prísahu členovia miestnej volebnej komisie parlamentných volieb v počte 178, medzi ktorými je aj jeden náhradný člen. Do volieb Národnej rady SR, ktoré sa konajú 5. marca, boli títo kandidáti  nominovaní 15-imi politickými stranami alebo koalíciami. Dunajskostredčania svoje hlasy na jednotlivé politické strany budú môcť odovzdať až v devätnástich volebných miestnostiach. 

Voľby sú jednokolové a pomerné. Celá republika sa počíta za jeden okrsok. Občania môžu hlasovať na kandidátne listiny jednotlivých politických strán. Strany a koalície musia odovzdať svoju kandidátku najneskôr 90 dní pred konaním volieb notárovi volebnej komisie. Každá samostatne kandidujúca politická strana musí pre postup dosiahnuť 5 percentný volebný prah z celkového počtu hlasov. Koalície zložené z dvoch či troch politických strán musia získať 7%, zatiaľ čo koalície zložené najmenej zo štyroch alebo viac politických strán 10% z celkového počtu platných hlasov. Štátnu dotáciu poskytnú neskôr politickým stranám dosahujúcim 3% hlasov.

Politické strany do 6. decembra 2015 mali doručiť potvrdenie o zaplatení kaucie, 17.000 eur, ktorú im štát vráti, ak strana vo voľbách dosiahne aspoň 2 percentá hlasov. Strany na kampaň môžu minúť maximálne 3 milióny eur prostredníctvom svojho transparentného účtu.

Volič má preferenčné hlasy, ktorými označí kandidátov vo zvolenom poradí. Musí vybrať kandidátnu listinu jednej politickej strany, s možnosťou štyroch preferenčných hlasov. Ak kandidát dosiahne minimálne 3% preferenčných hlasov, dostane sa na prvé miesto kandidátnej listiny. Ak je takých kandidátov viac, tak smerodatný bude počet preferenčných hlasov. Ak na kandidátnej listine nie sú označené preferenčné hlasy, potom sa hlasy automaticky pripočítajú k prvým štyrom kandidátom. Odovzdaná kandidátna listina pre danú politickú stranu bude platná aj vtedy, ak volič pokazí krúžkovanie.

Toto ste už čítali?

Cookies