Nachádzate sa tu

Ďalší rozvoj mesta

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, február 25 - 12:16 | Správy
V utorok rozhodlo mestské zastupiteľstvo aj o modifikácii rozpočtu na rok 2019.
Ďalší rozvoj mesta

Modifikácia bola plánovaná, keďže v čase prijímania rozpočtu neboli k dispozícii niektoré  informácie. Možno uviesť, že naše mesto je v dobrom finančnom stave, podľa prognóz ministerstva financií budú podielové dane namiesto pôvodne plánovaných 8 372 456 eur navýšené na  9 266 525 eur a pôvodná prognóza výšky daní z nehnuteľnosti vo výške 2 035 000 eur zas na 2 120 000 eur. Popritom narastie príjem z prenájmu stánkov na Žitnoostrovskom jarmoku o 8 tisíc eur, príjem z poplatkov za hracie automaty sa plánuje namiesto pôvodných 150 tisíc zas 170 tisíc.

Na príjmovej stránke figuruje aj vyše 26 tisíc eur za predaj pozemku, dotácia v súvislosti s vojnovými hrobmi je vyššia o takmer 6 tisíc eur, a to všetko spolu predstavuje nárast príjmovej časti rozpočtu o viac ako milión eur.

Na druhej strane sa zas uskutoční viacero investícií, ktoré zatiaľ z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania či iných organizačných dôvodov neboli realizované, a to napríklad rekonštrukcia ciest či rozvoj vzduchotechniky v kultúrnom stredisku. Tohoročný rozpočet umožní aj nové investície ako je napríklad mimoriadne dôležitý rozvoj kuchyne na ZŠ na Jilemnického ulici. Náklady na ňu prekročia 882 tisíc eur, zrealizujú sa aj výdajne stravy na ZŠ Smetanov háj a ŽŠ Kodálya Zoltána. Ďalej sa zrealizuje napríklad kúpa časti pozemku pri MŠ Októbrová, čo je už dávno zámerom mesta. Renovuje sa tiež vzduchotechnika v športovej hale, opraví sa chladiaca technika umelej ľadovej plochy. Opraví sa ihrisko s umelým trávnikom v parku voľného času a rozšíri sa zberný dvor.

Opraví sa napríklad aj strešná konštrukcia telocvične na ZŠ Kodálya Zoltána, zrealizuje sa tiež multifunkčné ihrisko na ZŠ  Szabóa Gyulu či chodba v MŠ na Jesenského ulici. Narastú náklady mesta na PR súvisiace so Žitnoostrovským jarmokom a mestskými slávnosťami. Bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu pred hlavnou poštou bude riadiť svetelná a opraví sa aj chodník na  Kukučínovej ulici pri zastávke autobusov.

O uvedených ako aj o ďalších investíciách vás budeme podrobne informovať na našom portáli.