Back to top

Darcovia krvi sú hrdinovia, ktorí zachraňujú životy

Publikované: 17. november 2023 - 11:57
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Dunajská Streda, podobne, ako po minulé roky, 15. novembra s veľkou láskou a úctou privítal darcov krvi z dunajskostredského okresu na slávnosti, na ktorej odovzdali uznania viacnásobným darcom krvi.
Darcovia krvi sú hrdinovia, ktorí zachraňujú životy

Moderátorka podujatia, Edita Tilajčíková, pozdravila prítomných, predovšetkým dobrovoľných darcov krvi, ktorí nezištne pomáhajú svojim blížnym.

„Tento vysoko humánny čin je najväčším prejavom lásky k blížnemu... Každý z Vás, darcov krvi, je hrdina. Meníte osud druhého človeka, pretože krv sa zatiaľ ničím iným nedá nahradiť... Na všetkých našich darcov sme nesmierne hrdí,“ povedala moderátorka v úvode podujatia. Dodala, že darcovia krvi, ktorým v tento večer odovzdajú uznania, darovali spolu 1 825 litrov krvi a zachránili tým 12 168 životov. Medzi hosťami večera privítala zástupcov primátora nášho mesta, Attilu KaraffuMUDr. Juraja Puhu, ako aj primátorov a starostov okolitých miest a obcí i prítomných členov Slovenského červeného kríža.

Po uvítacom príhovore sa slova ujal MUDr. Juraj Puha, viceprimátor mesta Dunajská Streda, ktorý prítomných pozdravil s veľkou úctou v mene vedenia mesta a samosprávy. Darcom krvi vyjadril svoje poďakovanie nielen ako zástupca primátora, ale vzhľadom k svojmu povolaniu aj ako lekár.

Vo svojom príhovore zdôraznil, aká nepostrádateľná je krv pri liečbe pacientov, no zároveň sa v súčasnosti nedá vyrobiť umelo, ani sa nedá ničím iným nahradiť – preto je darcovstvo krvi také dôležité.

„Darcovia krvi sú hrdinovia, ktorí každý deň zachraňujú životy a idú príkladom pre nás všetkých... Obetujú sa pre druhých – sú záchrancami nádeje a života. Nič na oplátku nežiadajú, nechvália sa tým, ale ak treba, ochotne ponúknu svoju ruku, aby pomohli svojim blížnym. Sú to tichí hrdinovia, ktorí sú cennými členmi spoločnosti,“ poznamenal zástupca primátora nášho mesta.

Henrietta Földes, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice a polikliniky Dunajská Streda, vo svojom príhovore zdôraznila, že ocenení na slávnostnom podvečere sú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud iných a ktorí v dnešnom uponáhľanom a často neosobnom svete nemyslia len na seba. Porozprávala aj o svojej nedávnej, dojemnej osobnej skúsenosti, keď jej vlastná birmovná krstná dcéra potrebovala krv, vďaka čomu si i ona sama ešte viac uvedomila potrebu dobrovoľných darcov krvi.

„Darcovstvo krvi treba považovať nielen za morálnu, ale aj ľudskú povinnosť, je ukazovateľom kultúrnej vyspelosti a morálnych hodnôt občanov, prejavom vzájomného vzťahu medzi ľuďmi,“ povedala Henrietta Földesová a poďakovala sa príbuzným darcov a ich zamestnávateľom, ktorí podporujú darcov krvi v ich činnosti.

Po príhovoroch a príjemných melódiách v podaní Janky Kosár Józsa a Szabolcsa Kosára nasledovalo odmeňovanie, pri ktorom asistovali predseda a podpredsea Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede, MUDr. Tibor Misányik a MUDr. Peter Štuller.

Tento rok odovzdali 26 bronzových (10-násobné darovanie krvi), 52 strieborných (20-násobné darovanie krvi), 26 zlatých (u mužov 40, u žien 30-násobné darovanie krvi) a 10 diamantových (u mužov 80, u žien 60-násobné darovanie krvi) plakiet prof. MUDr. Jana Janského. Spomedzi ocenených si prevzalo 9 ľudí z Dunajskej Stredy bronzovú, ôsmi striebornú a štyria zlatú pamätnú plaketu. Róbert Balla si od predsedu Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede prevzal diamantovú plaketu Janského.

Erik Nosek z Holíc (daroval krv 101-krát), Tibor Csáno z Gabčíkova (100-násobný darca) a Jozef Škarda z Vydran (daroval krv 101-krát) sa svojím nezištným činom zaslúžili o najvyššie ocenenie Červeného kríža, Medailu prof. MUDr. Kňazovického.

Následne si ďakovný list za spoluprácu a pomoc pri organizovaní súťaže Družstvá mladých zdravotníkov a slávnostné ocenenie darcov krvi prevzala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Bc. Mgr. Tímea Takács. Ďalšie dva ďakovné listy odovzdali organizátori zástupkyni Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda za spoluprácu a organizovanie praktického cvičenia kurzu opatrovania a Centru sociálnej starostlivosti Dunajská Streda za spoluprácu a organizovanie praktického cvičenia kurzu opatrovania detí, do rúk Johanny Bíró, riaditeľky CSS.

Oceneným blahoželáme, za obetavú činnosť im aj v mene našej redakcie vďačne ďakujeme!

Ďalšie fotografie o odovzávaní cien nájdete v našej fotogalérii!

Text a foto: Rózsár Vince

https://dunaszerdahelyi.sk/veradok-hosok-akik-eletet-mentenek

Toto ste už čítali?

Cookies