Back to top

DSTV 25 na stredných školách

Publikované: 20. jún 2022 - 11:38
Zastúpenie dunajskostredskej mediálnej spoločnosti Perfects a.s. tentokrát 15. júna zavítalo do dunajskostredskej Spojenej školy, aby tam študujúci mladí ľudia mohli lepšie spoznať 25-ročnú Dunajskostredskú Mestskú Televíziu DSTV.
DSTV 25 na stredných školách

Študentom prednášal Péter Rajkovics, riaditeľ podniku, ktorý informoval o vzniku televízie pred 25 rokmi, jej fungovanie predstavil prostredníctvom videí.

Cieľom série prednášok je, aby mladí spoznali DSTV zblízka. Vedenie média by chcelo získať informácie o tom, z akých zdrojov získavajú mladí informácie.

Riaditeľ podniku Péter Rajkovics uviedol:

"Vidíme, a dnešná prednáška to potvrdila, že mladí ľudia získavajú správy hlavne prostredníctvom mobilných telefónov. Tie im poskytujú zabávu. Práve preto musíme spoznať ich preferencie, aby sme mali na nich dosah, keďže oni budú v budúcnosti našimi divákmi. Je možné, že teraz ich ešte nie veľmi zaujíma všeobecný rozhľad. Nechcú veľmi čítať či pozerať správy, ale v budúcnosti sa to bude vyvíjať. Treba ich osloviť, myslím si, že táto prednáška je na to dobrou príležitosťou. Chcel by som dosiahnuť, aby aj diváci pod 25 rokov sledovali mestské správy, stretli sa s takými informáciami, ktoré hovoria o nich, ktoré ovplyvnia aj ich budúcnosť."

Prednášok sa zúčastnili aj predseda akciovej spoločnosti, László A. Szabóo a šéfredaktorka televízie, Éva Bíró. Študenti mohli klásť otázky súvisiace s prípravou programov, resp. mohli vyskúšať byť reportérom, mohli čítať z čítačky. Jeden zo študentov vyjadril potešenie, že pri tejto príležitosti do školy zavítal celý dunajskostredský štáb. On radšej číta noviny, aj dunajskostredské, ale odteraz, podľa jeho vyjadrenia, bude sledovať kanál YouTube, táto činnosť ho zaujala.

Séria prednášok bude v septembri pokračovať na ďalších školách. Súčasťou programu bude, že študenti budú môcť navštíviť redakciu televízie, kde si pozrú technické zariadenie, prípravu programu a nahrávanie.

Toto ste už čítali?

Cookies