Back to top

Dunajskostredská nemocnica zmodernizovala RTG pracovisko

Publikované: 24. marec 2016 - 10:18
Nemocnica Svet zdravia Dunajská streda predstavila v utorok na rádiologickom oddelení nové röntgenové pracovisko, ktorého súčasťou je moderný automatický röntgenový prístroj.

Prístroj  nemeckého výrobcu Roesys  umožní  rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pacienta. Ako prvý ho vyskúšal Gábor Straka, kapitán prvoligového futbalového družstva FC DAC Dunajská Streda. Nový prístroj stál 150 tisíc eur a ako sa zástupcovia médií dozvedeli, vďaka digitálnemu spracovaniu výsledkov ich  nemocnica dokáže v prípade potreby sprístupniť a konzultovať aj s ostatnými nemocnicami siete Svet zdravia alebo aj s externými odbornými lekármi.

Ako uviedol riaditeľ  nemocnice Róbert Mamrilla, prístroj sprevádzkujú už v priebehu najbližších dní. Otto Szabó, rehabilitačný tréner prvoligového družstva FC DAC Dunajská Streda, uvítal modernizáciu dunajskostredskej nemocnice, vďaka ktorej sa rýchlejšie dostanú k informáciám o stave zranených hráčov, ale dúfa, že to bude potrebné len zriedka.

Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ regionálnej siete nemocníc Sveta zdravia, a. s. uviedol, že na úrovni nemocnice za prvoradú úlohu považujú stabilizovanie hospodárskej situácie a vyrovnanie dlhov, popri tom sa neustále usilujú o rozvoj vybavenosti nemocnice ako aj samotnej budovy. Pri našej návšteve sme si všimli, že aj schody vedúce do nemocnice sú už zrenovované. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa investujú v tomto roku do modernizácie dunajskostredskej nemocnice 3,1 milióna eur.

Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil aj primátor mesta, Zoltán Hájos, ktorý vyjadril svoju radosť z toho, že najväčší investor nemocnice postupne plní svoje sľuby a zlepšujú sa liečebné možnosti obyvateľov tohto regiónu.

Toto ste už čítali?

Cookies