Back to top

EZÚS Arrabona svoje valné zhromaždenie usporiadala v Dunajskej Strede

Publikované: 26. máj 2023 - 12:35

Európske zoskupenie územnej spolupráce Arrabona svoje valné zhromaždenie v roku 2023 usporiadala na dunajskostredskej radnici. Okrem iného na ňom predniesli správu o plnení minuloročného rozpočtu a schválili tohtoročný finančný plán. EZÚS Arrabona sa pripojilo k Oblastnej organizácii cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz a založené boli aj dve odborné komisie.
 

Cookies