Back to top

Kraje očakávajú partnerský dialóg s vládou, keď ide o ich rozpočty

Publikované: 21. júl 2020 - 14:43
Samosprávne kraje sa boria s negatívnymi následkami sociálnych balíčkov predchádzajúcej vlády a považujú za znepokojivé, že zavedenie pripravovaných sociálnych balíkov bolo doteraz komunikované len cez médiá a rokovania s krajmi, mestami a obcami sa neuskutočnili. Uviedol to predseda SK8, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Kraje očakávajú partnerský dialóg s vládou, keď ide o ich rozpočty

Sociálne balíky a opatrenia v podobe valorizácie platov, obedov zadarmo či rekreačných poukazov mali výrazne negatívne dôsledky na rozpočty samospráv. Rovnaký efekt by malo podľa vyjadrenia Viskupiča aj zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "SK8 považuje návrh odborov na trinásťpercentnú valorizáciu miezd v rámci úpravy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za neprijateľný," uviedol Viskupič.

SK8 opakovane upozorňuje, že paralelne s prijímaním opatrení, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočty samospráv, musí byť zabezpečený aj spôsob ich kompenzácie. V tejto súvislosti je znepokojivé, že k zavedeniu pripravovaných sociálnych balíkov sa neuskutočnili rokovania so samosprávami.

"Prežívame ťažké obdobie. Vítame, že vláda chce ľuďom pomôcť, ale už dnes sa následky koronakrízy prejavujú vo výpadkoch príjmov samospráv, ktoré sa podľa vládnych ekonómov v budúcich dvoch rokoch ešte znásobia. To môže mať priamy vplyv na poskytovanie verejných služieb samosprávami," konštatoval predseda SK8. Združenie však považuje za nešťastné, že sa o pripravovaných opatreniach dozvedá z médií. "Zdvojnásobenie daňového bonusu spôsobí krajom výpadok 32 miliónov eur z daňových príjmov. Pre Trnavský kraj to znamená výpadok 3,3 milióna eur, pričom zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy u nás odhadujeme na 5,3 milióna eur. Veríme, že budeme zapojení do prípravy legislatívneho znenia ohláseného sociálneho balíka a vláda bude s nami čo najskôr rokovať," povedal Viskupič.

Upozornil, že vláda doteraz nepredstavila plán na kompenzáciu výpadkov z dôvodu koronakrízy ani spôsob preplatenia zvýšených výdavkov, napríklad na zabezpečenie preventívnych opatrení v prvej a druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19. Bez zodpovedného postoja štátu by mohli byť podľa neho samosprávy v budúcnosti donútené obmedziť niektoré verejné služby. "Môže ísť napríklad o údržbu ciest a cyklotrás, pravidelnosť liniek prímestskej autobusovej dopravy, prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb alebo poskytovanie ubytovania a stravovania v školách," doplnil.

Informoval, že v tejto súvislosti Ministerstvo financií SR avizovalo stretnutie so zástupcami SK 8 vo veci kompenzácie dôsledkov koronakrízy na samosprávne kraje. Prisľúbilo tiež, že prizve SK8 na rokovania o tvorbe a úpravách legislatívy, ktorá bude mať vplyv na samosprávne kraje.

Združenie samosprávnych krajov SK 8

Toto ste už čítali?

Retro preteky

Retro preteky

V sobotu dopoludnia na dunajskostredskej motokárovej...

Tagy: SK 8