Nachádzate sa tu

Kto je novou hlavnou kontrolórkou TTSK?

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, február 14 - 12:07 | Farebné
Beáta Farkašová prichádza na Úrad Trnavského samosprávneho kraja so 14 ročnými skúsenosťami z miestnej samosprávy. Kontrolovať bude najmä hospodárenie s majetkom župy.
Kto je novou hlavnou kontrolórkou TTSK?

Beáta Farkašová prichádza na Trnavský samosprávny kraj z Banskej Bystrice, kde pôsobila v daňovej správe a neskôr v miestnej samospráve ako vedúca ekonomického odboru.

Prácu v samospráve považuje za jednu z najpestrejších prostredí, keďže pokrýva oblasti od sociálnych vecí cez dopravu až po školstvo.

Spolupracovala na inovatívnych projektoch v spolupráci s neziskovými organizáciami, ako napríklad na rozvoji zručností pre dlhodobo nezamestnaných či na začlenení Divadla z Pasáže pod miestnu samosprávu. Ide o prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím.
Náplňou činnosti hlavného kontrolóra je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja najmä v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom alebo s majetkom zvereným do správy.

foto a text: trnava-vuc-sk