Back to top

Láskyplné obdobie adventu v Malom Blahove

Publikované: 29. november 2022 - 6:01
V prvú adventnú nedeľu sa v Malom Blahove konal vianočný trh a slávnostné adventné zapaľovanie sviečok. Na prvej sviečke adventného venca mestskej časti zapálili plamienok čakania na Pána.
Láskyplné obdobie adventu v Malom Blahove

Obdobie adventu je časom vnútorného rozjímania a radostného očakávania – prípravou na vianočné sviatky, obdobím očakávania prvého príchodu Božieho Syna medzi ľudí.

V Malom Blahove v prvú adventnú nedeľu zorganizovalo Občianske združenie Sikabony vianočný trh a slávnosť zapálenia prvej sviečky na dvore miestneho kultúrneho domu. Programu predchádzali niekoľkodňové intenzívne prípravy, keďže členovia združenia postavili vianočný stromček a adventný veniec, ale aj Betlehem so Svätou rodinou.

Vianočný trh sa začal už v skorých popoludňajších hodinách, predajcovia čakali na návštevníkov s rôznymi kreatívnymi remeselníckymi výrobkami. Neskôr v slávnostnej nálade zapálili prvú sviečku adventného venca mestskej časti Malé Blahovo.

Po speve Petry Dakó a hre na husliach Gábora Ondusa sa početnému obecenstvu prihovoril nový predseda občianskeho združenia Michal Fodor.

„Advent je hudba, svetlá, vône a symboly. Advent je cestou ľudí k Vianociam a Vianoce sú cestou človeka k človeku. Vianoce sú naším najkrajším, najhlbšie prežívaným sviatkom a práve vtedy máme naozaj možnosť oddýchnuť si v tomto uponáhľanom svete a oslavovať pokojne a v láskyplnej atmosfére s našimi najbližšími. Krása sviatku by sa nemala merať veľkosťou darčekov, ale darom, ktorý sa daruje a prijíma na spoločnú radosť dávajúceho aj obdarovaného – tým darom je láska,“

- povedal Michal Fodor, ktorý zároveň poďakoval všetkým, ktorí počas celého roka akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri práci združenia.

V mene samosprávy mesta Dunajská Streda i v mene svojom prítomných pozdravil primátor Zoltán Hájos.

„Dnes sa začína obdobie očakávania, Vianoce sú tu o štyri týždne. V prvom rade by som sa rád poďakoval celoročnej práci OZ Sikabony, pretože v tejto mestskej časti žije skutočná komunita, ktorá slúži aj ako vzor pre mnohých ľudí v našom meste,“

- povedal primátor a dodal, že je dobrý pocit byť tu v Malom Blahove, je dobrý pocit navštíviť túto komunitu, vidieť a cítiť lásku, ktorá drží komunitu pohromade. Ako povedal vedúci mesta, podstatou samotného adventu je čakanie prežité s láskou, počas ktorého sprevádzame jeden druhého od adventu do Vianoc.

Spolupatričnosť občianskeho združenia vyzdvihol aj mestský poslanec Juraj Puha, ktorý veľkou mierou prispel k tomu, aby sa prvá adventná nedeľa mohla dôstojne osláviť aj v Mal-om Blahove.

Po príhovoroch v mene historických cirkví veniec požehnali katolícky dekan Krisztián Bozay, reformovaný duchovný Zsolt Görözdi a evanjelický farár Jozef Horňák. Prvú adventnú sviecu zapálil bývalý predseda združenia František Simon. Na podujatí boli prítomní viacerí poslanci mesta.

Naše fotografie z akcie si môžete pozrieť TU.

nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies