Back to top

Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii

Publikované: 19. január 2022 - 20:15
Mestský úrad Dunajská Streda hľadá spolupracovníka odboru finančného a evidencie majetku. Prihlásiť sa môžete do 25. januára 2022.
Mesto Dunajská Streda informuje o voľnej pracovnej pozícii

ODBOR FINANČNÝ A EVIDENCIE MAJETKU

Kvalifikačný predpoklad: stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa.

Nástup: 1. februára 2022

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 926,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce.

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov,

- doklad o vzdelaní (kópia vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

- profesijný štruktúrovaný životopis.

Termín podania:

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 25. januára 2022 (vrátane).

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

Toto ste už čítali?

Cookies