Back to top

Mesto opäť udelilo ocenenie učiteľom

Publikované: 10. september 2021 - 10:59

Mesto Dunajská Streda už po osemnásty raz udelilo ocenenie učiteľom vzdelávacích inštitúcií v zriadovateľskej pôsobnosti samosprávy. Uznanie tentokrát dostalo spolu 20 učiteľov, 15 učiteľov základných škôl a 5 učiteliek materských škôl, ktorí v školskom roku 2020/2021 dosiahli vynikajúce výsledky. Poďakovanie za svoju prácu dostali aj učitelia odchádzajúci do dôchodku.