Back to top

Mestský klub dôchodcov mal niekoľko dôvodov na oslavu

Publikované: 10. november 2023 - 10:55

Mestský klub dôchodcov mal nedávno hneď niekoľko dôvodov na oslavu. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo stretnutie, na ktorom pozdravili jubilujúcich seniorov a pripomenuli si, že klub dôchodcov začal svoju činnosť pred 50 rokmi.
 

Cookies