Back to top

Na konferencii upozornili na nedostatok školských psychológov

Publikované: 3. november 2023 - 18:06

Občianske združenie FEMIT zorganizovalo konferenciu s názvom Naši odborníci a naša budúcnosť – nedostatok pomocných odborníkov vo vzdelávaní na Hornej zemi. Dunajskostredské združenie podujatím uskutočneným v spoločenskom dome v Malom Blahove, ktoré záujemcom ponúklo šesť prednášok, upozornilo na nízky počet spomínaných odborníkov a zároveň hľadalo pomoc pri spustení odborného školenia školských psychológov v maďarskom jazyku.
 

Cookies