Back to top

Novým predsedom Občianskeho združenia Sikabony je Michal Fodor

Publikované: 29. november 2022 - 17:03
Jedna z najaktívnejších komunít a občianskych združení v regióne pôsobí v Dunajskej Strede,  Malom Blahove. Združenie, ktoré má niekoľko sto členov a aktívny tím pozostávajúci z dvadsať až dvadsaťpäť ľudí, svojimi pravidelne organizovanými tematickými programovými sériami a komunitnými podujatiami kompletne prepísalo novodobú históriu Malého Blahova. A v tom mieni ďalej pokračovať aj s prednedávnom zvoleným predsedom Michalom Fodorom na čele.
Novým predsedom Občianskeho združenia Sikabony je Michal Fodor

Na poslednom zasadnutí združenia, ktoré prilákalo mimoriadne veľký počet členov, došlo k obnove vedenia. Doterajší prezident František Simon, ktorý združenie viedol posledných desať rokov a ktorý vo verejnej mienke mesta nastavil latku kvality a náročnosti vysoko, odstúpil. Na valnom zhromaždení bol zvolené nové vedenie a novým predsedom združenia sa stal aktívny člen tímu Michal Fodor.

„Samotný proces neprebehol zo dňa na deň,“ hovorí nový predseda. „František Simon už nejaký čas vravel, že chce odovzdať štafetu mladšej generácii. Veľa sme sa o tom rozprávali a hoci som pôvodne neuvažoval o poste predsedu, viacerí ľudia z tímu mi povedali, že mi dôverujú a že by som mohol dôstojne zastávať funkciu predsedu združenia. Tak som sa rozhodol kandidovať a väčšina členov rozhodla o tom, že v načatej práci mám pokračovať práve ja.“

Nadviazať na dobre vykonanú prácu bude podľa Michala Fodora jednoduché, ale na druhej strane aj náročné. Jednoduché to bude, pretože preberá fungujúce, aktívne združenie, ktoré nezačína od nuly, ale udržať vysokú úroveň, pokračovať v kvalite, ktorú dosiahol predchádzajúci predseda František Simon, bude určite náročnejšie.

„V dnešnej dobe navyše môžete vidieť, že nie je také ľahké niečo len tak prevziať a očakávať, že všetko bude fungovať ako dovtedy. Len ako príklad: za nami sú dva roky Covidu a vidíme, ako veľmi to zmenilo ľudí a ich postoje. Okrem toho sa aj náš tím musí dostať späť do zaužívaných koľají, z ktorých nás „vykĺbila“ pandémia koronavírusu. Minulý rok sme mali len dve podujatia... Na druhej strane všetci pociťujeme na vlastnej koži dopady svetovej hospodárskej krízy, ľudia žijú v neistote, mnohí sa boja, nevedia, čo prinesie budúcnosť. Samozrejme, že to nevyhnutne vrhá tieň aj na kultúrne programy a komunitný život.

Chceme teda v prvom rade zachovať to, čo sme dosiahli za posledné desaťročie, pretože František Simon vďaka Bohu nastavil latku vysoko a ľudia si vážia prácu, ktorú za ten čas združenie odviedlo.

Samozrejme, ako nový predseda budem chcieť čo-to zmeniť, presnejšie, vložiť do diania viac zo seba. Skúsenosti z posledných desiatich rokov tiež ukazujú, že v súvislosti s podujatiami a programami budú potrebné menšie zmeny a dolaďovanie. Tiež si myslím, že je určite potrebné poskytnúť väčší priestor mladým ľuďom, keďže naše súčasné programy navštevuje najmä stredná a staršia veková skupina. Nielen z tohto dôvodu, ale chceme realizovať aj programy, kde by mladí ľudia mohli byť dokonca súčasťou organizačného tímu.

Okrem iného by sme pre nich chceli v budúcnosti spustiť tanečný dom, ale aj v súčasnosti už organizujeme napríklad diskusné večery, kam by sme mohli priniesť aj témy, ktoré oslovujú mladých ľudí. Okrem toho je určite potrebné využiť nové komunikačné kanály, naše podujatia propagovať aj na fórach využívaných mládežou.

Takže si myslím, že ešte máme rezervy a najdôležitejšie je, že celé to nestojí len na mne, na jednom človeku, ale na celom tíme, ktorý dokáže vynikajúco spolupracovať a teší sa na ďalšiu spoločnú prácu. Máme predstavy a nápady, ale sme otvorení všetkému dobrému, čo môžeme urobiť, aby sme poslúžili komunite v Malom Blahove.“

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies