Back to top

Obnovené športové ihriská a nové telocvičňe v župných stredných školách

Publikované: 10. september 2021 - 11:01

Športové ihriská župných stredných škôl budú obnovené, Trnavský samosprávny kraj na tento účel vyčlenil 7 miliónov eur. V Gymnáziu Ármina Vámbéryho na mieste súčasných dvoch asfaltovaných povrchov vzniknú multifunkčné dráhy. Vybuduje sa trojprúdová bežecká dráha a na konci 60-metrovej cieľovej rovinky sa vytvorí aj skokanská jama. V areáli Gymnázia Ladislava Dúbravu sa buduje nová telocvičňa, ktorá uľahčí hodiny telocviku. Po odovzdaní telocvične čakajú lepšie športové možnosti študentov ako aj dospelých záujemcov.