Back to top

Od utorka do piatka budú zavreté všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Publikované: 9. marec 2020 - 12:04
Z dôvodu opatrení, ktoré prijal Bratislavský samosprávny kraj, ako aj toho, že trnavská župa je pre študentov tranzitným regiónom, bolo dnes rozhodnuté o prijatí niektorých preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronovírusu. Do konca týždňa budú zavreté stredné školy, v Úrade TTSK platí zákaz návštev a budú zrušené všetky verejné akcie organizované župou.
Od utorka do piatka budú zavreté všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

V piatok bude situácia prehodnotená a župa rozhodne o ďalšom postupe. Kraj tiež pristupuje k úplnej dezinfekcii školských zariadení.

V Úrade Trnavského samosprávneho kraja začína platiť zákaz návštev. To znamená, že všetka agenda je od dnešného dňa riešená s verejnosťou telefonickým a e-mailovým kontaktom. Prosíme ľudí, aby do úradu TTSK prichádzali len v nevyhnutnom prípade, pričom ich agenda bude vybavená len v podateľni úradu. Župa tiež obmedzuje, respektíve ruší pracovné cesty zamestnancov. Tieto opatrenia platia do piatku tohto týždňa, kedy bude situácia prehodnotená na základe aktuálneho vývoja.

Divadlo Jána Palárika v Trnave ruší do piatka tohto týždňa všetky predstavenia a župa vydáva zákaz organizovania všetkých verejných akcií. Kultúrne inštitúcie ostávajú otvorené len pre individuálne návštevy. 

Po dohode s autodopravcami TTSK tiež pristupuje k dezinfekcii autobusov prímestskej dopravy, a to na dennej báze do konca mesiaca marec. 

Trnavská župa  považuje za nevyhnutné, aby Centrálny krízový štáb začal priamo informovať župy o ďalšom postupe, aby sa predišlo situáciám, keď sa informácie kompetentným úradom dostavajú len sprostredkovane a neskoro.

zdroj: trnava-vuc.sk

Toto ste už čítali?

Cookies