Back to top

Odvoz triedeného odpadu aj v júni

Publikované: 3. jún 2021 - 9:10
Je ešte viac ako týždeň do odvozu triedeného odpadu od rodinných domov, ale upozorňujeme dopredu na blížiaci sa termín. Nezabudnite na to!
Odvoz triedeného odpadu aj v júni

Podľa harmonogramu odvozu platného v roku 2021 odvezú do balíkov zviazaný papier vo štvrtok, 10. júna, do vriec zozbieraný plast v pondelok, 14. júna.

Plán mesta Dunajská Streda pre triedený odpad - rok 2021 (odvoz od rodinných domov):

odpad z umelohmotného materiálu

Čo môže vrece obsahovať:

 • PET fľaše od malinoviek a minerálnych vôd (sploštené)
 • vypláchnuté flakóny od domácich potrieb – umelohmotné obaly z kozmetických a chemických prípravkov (HDPE, PE,PP)
 • čistú fóliu určenú pre domácnosť (HDPE, LDPE)
 • obaly na mlieko a ovocie (TetraPack) vypláchnuté, sploštené
 • plechovky – od malinoviek, piva, konzervy

Termíny odvozu v roku 2021:

 • 10. júna
 • 8. júla
 • 5. augusta
 • 2. septembra
 • 14. októbra
 • 11. novembra
 • 9. decembra

papier

Čo môžete vyložiť:

 • kancelársky papier, knihy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, noviny, časopisy, farebný baliaci papier.

Zviazané balíky NESMÚ obsahovať:

 • obaly od nápojov (tetrapak), papier znečistený masťou či olejom, papier obalený fóliou.

Termíny odvozu v roku 2021:

 • 14. júna
 • 12. júla
 • 9. augusta
 • 6. septembra
 • 4. októbra
 • 1. novembra
 • 13. decembra

Toto ste už čítali?

Oznámenie

Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...