Back to top

Parlamentné strany a petičné výbory môžu delegovať členov komisií

Publikované: 6. február 2024 - 14:50
Parlamentné politické strany a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na prezidentského kandidáta, môžu do 19. februára delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej a okresnej volebnej komisie. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.
Parlamentné strany a petičné výbory môžu delegovať členov komisií

"Pre prezidentské voľby bude fungovať 5938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií," 

priblížil rezort. Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov je potrebné doručiť starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti, v prípade okresných volebných komisií prednostovi okresného úradu.

Parlamentné politické subjekty a petičné výbory kandidátov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom. Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania vo volebných miestnostiach a sčítavanie hlasov.

Okresné volebné komisie sa utvárajú v mestách, kde má sídlo okresný úrad. Ich úlohou je dohliadať na pripravenosť okrskových komisií a na spracovanie výsledkov hlasovania.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta, primátor, respektíve prednosta.

Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,7 eura a zapisovateľ 86,25 eura. Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

(TASR/Felvidék.ma)

Toto ste už čítali?

Cookies