Back to top

Pastelky – opäť na cestách

Publikované: 29. september 2016 - 8:35
Medzi nimi snáď najvýraznejší je susedný Győr. O výstavu je nebývalý záujem nielen doma, ale aj za hranicami. Pred viac ako desiatimi rokmi, keď sa výstava predstavila prvýkrát v susednom Győri sa tento rok, organizujú opäť už výstavy tri!

Prvá tohtoročná vernisáž expozície obrazov z medzinárodnej súťaže detí predškolského veku XVII. ročníka ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY za našimi hranicami sa uskutočnila 13. IX. 2016  v Kultúrnom inštitúte Józsefa Attilu, do ktorého prišli hlavne tí najdôležitejší – deti so svojimi učiteľkami /ale aj rodičmi/ zo všetkých okolitých materských škôlok. A aj tento rok  pripravili  krásny a veselý program vo folklórnom duchu,  ktorý predviedli s radosťou charakteristickou  ich veku. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj členovia Mestského zastupiteľstva - Tibor Diligens poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý tento rok navštívil aj májovú vernisáž.  Ďalej o.i. členka odbornej poroty súťaže – pani Mónika Várszegi, vedúca oddelenia pre predškolské zariadenia mesta a vedúci pracovníci Inštitútu.  Za organizátorov súťaže sa prihovorila GITKA KOVAČIKOVÁ, dlhoročná výtvarná pedagogička, ktorá v minulosti pripravila viacero víťazov súťaže z mesta Dunajská Streda. V súčasnosti, v dôchodku, pôsobí už ako členka odbornej poroty a taktiež i nesmierne dôležitá podporovateľka samotnej súťaže - získava nezanedbateľný sponzorský príspevok. Vo svojom príhovore zdôraznila potrebu rozvoja fantázie detí, prostredníctvom výtvarnej tvorivosti. Žiaľ, aj v našom školstve sa práve táto dôležitá činnosť stáva okrajovou... Pani Kovačiková sa po vernisáži  venovala aj prítomným učiteľkám materských škôl, tlmočila im rôzne dobré rady z dlhoročných skúseností a vymieňali si navzájom názory v neformálnom seminári.   Výstavu otvoril poslanec mesta Győr – Tibor Diligens, ktorý sa tento rok prvýkrát zúčastnil májového vyhlásenia výsledkov v Žitnoostrovskom múzeu. Netajil obdiv a nadšenie z úrovne podujatia, ktoré mal možnosť zažiť na vlastnej koži.  Fakt, že v dnešnom svete sa nájdu ľudia a prostriedky na zorganizovanie tak hodnotného podujatia pre tých najmenších je obdivuhodný.  Tlmočil všetkým - osvetárom, sponzorom, dunajskostredskej mestskej i krajskej samospráve, ale aj samotným pedagógom hlbokú a úprimnú vďaku.

Žitnoostrovské pastelky majú už v Győri svoje pevné postavenie. Ide o výnimočnú súťaž, v ktorej máme svojich víťazov a sme na nich právom hrdí. Tešíme sa z tejto možnosti, ako aj z  rozvíjajúcej sa spolupráce s Dunajskou Stredou. “

Milým a veselým programom prispeli deti zo  školy Tárogató Óvoda. Ich radosť a spontánnosť ovplyvnila celú atmosféru vernisáže.

Po ukončení oficiálnej časti otvorenia, deti spolu s učiteľkami pozorne prezerali jednotlivé obrazy, komentovali ich a zvlášť venovali pozornosť aj názvu krajín odkiaľ autori pochádzajú. Do každej škôlky putoval aj trojjazyčný celofarebný katalóg, v ktorých je reprodukovaných všetkých 55 víťazných výtvarných prác. Po ukončení výstavy v tomto Inštitúte však obrázky nepôjdu domov, ale pokračujú na ďalších miestach mesta. Výstava a súťaž ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY, tento rok to bol XVII. ročník, sa konajú pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša. Je to už tradičný a dlhoročný dôkaz o tom, že obrázky detí rúcajú bariéry, prekračujú hranice bez zábran a budujú priateľské vzťahy aj bez tlmočníkov.  

Organizátormi výstavy v Maďarsku, sú Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci so Samosprávnym krajom župného mesta Győr. Vedúcou projektu je metodička ŽOS Mgr. Gabriela Borosová.

-sve-
Foto: archív autorky

Toto ste už čítali?

Cookies