Back to top

Pokrok v oblasti separácie plastov

Publikované: 18. jún 2018 - 11:00
V ekonomickej spolupráci mesta a FCC Slovakia aj naďalej zaznamenávame pokrok.
Pokrok v oblasti separácie plastov

Od predstaviteľa FCC Slovakia, Gála Attilu, sme sa dozvedeli, od polovice februára sa rozbehla spolupráca s mestom Dunajská Streda ohľadne odvozu plastového odpadu z častí mesta s rodinnými domami. Takýto odpad sa bude odvážať raz do mesiaca (harmonogram nájdete v tabuľke), v uplynulých 4 mesiacoch sa množstvo odvezeného odpadu viac než zdvojnásobil. Počas leta sa kvôli zvýšenej spotrebe minerálnych vôd očakáva ďalší nárast, ale už aj teraz možno túto službu označiť za úspech, lebo väčšina občanov naozaj to dáva do žltých vriec, čo tam patrí. Občania môžu vyložiť aj viac vriec, dostanú späť toľko nových vriec, koľko sme od ich domu odviezli. Rozvoj je možný však aj naďalej, nielen tu, ale predovšetkým na sídliskách, kde je v separovanom odpade naďalej vysoký podiel odpadu, ktorý tam nepatrí.

Spoločnosť FCC Slovakia bude naďalej  aktívna aj v oblasti poskytovania informácií. Súťaž „Kreslíme so Smietkom” zaznamenáva už dlhoročný úspech, do nej možno posielať diela týkajúce sa odpadu – nielen kresby – fotky môžu posielať škôlky a školy, na ne sa potom prostredníctvom webovej stránky môže hlasovať. Najviac hlasov získalo v tomto roku dielo zaslané z MŠ na Námestí SNP, a teda oni sa stali víťazom súťaže. Významné úspechy dosahujú vzdelávacie inštitúcie mesta aj v oblasti zberu odpadového papiera.  

Predstavenie Kuka Manó divadla Rivalda Színház sa tiež koncentruje na deti, aj v tomto roku s ním zavítali do všetkých dunajskostredských škôlok, aby hravým spôsobom vzdelávali deti v oblasti separovania odpadu.  

Spoločnosť FCC mimochodom nechýba na významných podujatiach mesta ani ako sponzor. Napríklad na divadelnom predstavení „Életrevalók“, ktoré bolo uvedené minulý týždeň v Mestskom kultúrnom stredisku, tiež Ples mesta, Žitnoostrovský galop, Hudba na nádvorí, Vianočné trhy a od vlaňajška  aj ako strieborný sponzor klubu DAC.

ZBIERANÉ plastové odpady:

- PET-fľaše  (stlačené)
- vypláchnuté plastové obaly z domácnosti – kozmetické či z čistiacich prostriedkov (HDPE, PE, PP)
- Čistá fólia z domácnosti (HDPE, LDPE)
- Krabice od mlieka a džúsov (TetraPack) vypláchnuté, stlačené
- Kovové obaly – dózy od piva, konzervy.

NEZBIERA  SA:

- Mastné, zafarbené, olejové, nevypláchnuté krabice a dózy
- Komunálny odpad, tvrdené plasty (napr.: debny, nábytok, PVC ai.)

Zber žltých vriec prebieha vždy v strede mesiaca, v tomto roku bude ešte prebiehať v nasledovných dátumoch:  12. júla, 16. augusta, 13. septembra, 11. októbra, 15. novembra, 13. decembra

Toto ste už čítali?

Cookies