Back to top

Privítali ocenených Výtvarného spektra

Publikované: 25. jún 2021 - 13:09
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea mimoriadne, na záver výstavy, prijali ocenených po dvadsiaty štvrtýkrát organizovanej krajskej a okresnej súťaže amatérskych výtvarníkov Výtvarné spektrum.
Privítali ocenených Výtvarného spektra

Prítomných na odovzdávanie cien invitoval hrou na klavíri Ernő Mezei, hostí pozdravila moderátorka Edita Tilajčíková a v krátkosti ich oboznámila s doterajším priebehom súťaže. Do krajskej súťaže sa prihlásilo 38 výtvarníkov s 87 dielami, do okresnej zas 20 tvorcov so 73 dielami – uviedla.

Porota v zložení Bohumír Bachratý, Kiss Márta a Ferdics Béla vybrala do súťaže 126 diel od 58 amatérskych umelcov. Výstava bola dostupná od 3. júna, ale pre vtedajšiu epidemiologickú situáciu jej otvorenie neprebehlo zaužívanou  formou vernisáže. Navštíviť ju bolo možné do konca mesiaca. Na záver výstavy, ešte pred stredajším slávnostným odovzdávaním cien,  Žitnoostrovské osvetové stredisko, hlavný organizátor Výtvarného spektra, zorganizovalo pre vystavujúcich umelcov odborný seminár.

Predseda poroty Bohumír Bachratý sa umelcom poďakoval, že napriek vzniknutej situácii sa nevzdali, odolali pre dnešný svet takej charakteristickej bezcitnosti.

„Títo vystavovatelia majú profesionálny prístup k umeniu, veria umeniu, napriek dianiu okolo nich, a preto majú pred sebou budúcnosť“ - povedal predseda poroty.

V maďarskom jazyku sa so svojimi skúsenosťami, pocitmi publiku prihovoril Ferdics Béla. Vyzdvihol farebné spektrum, ktoré je aj tento rok na vysokej úrovni. Zaregistrované diela zapôsobili na členov poroty silným dojmom, Ferdics Béla vysoko hodnotil najmä abstraktné diela.

„Medzi vystavovateľmi sú známi umelci, ale aj noví tvorcovia, čo ma osobitne teší. Bolo by dobré, keby sa o rok do súťaže prihlásilo ešte viac umelcov“ - ukončil svoj krátky príhovor Ferdics Béla.

Po udelení cien, na záver výstavy pred neveľkým publikom vystúpili so svojím umeleckým programom učitelia Základnej umeleckej školy Dunajská Streda Zuzana Ladzianska Pilátová a Mezei Ernő.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies