Back to top

Rekonštrukcia pokračuje z vlastných zdrojov a s pomocou sponzorov

Publikované: 25. november 2016 - 11:35
V Základnej škole Gyulu Szabóa sa renovácia 42-ročnej budovy neskončila ani po rekonštrukcii podporovanej z fondov EÚ v roku 2015.

Práce teraz pokračujú z vlastných zdrojov a s pomocou sponzorov.

V minuloročnom školskom roku sa vymenili okná na šatniach a vo veľkej telocvični a nový vzhľad dostala tiež fasáda šatní. Cez letné prázdniny sa na  vymenené okná v učebniach namontovali vnútorné žalúzie. Koncom letných prázdnin nahradili sklenenú chodbu vedúcu do telocvične  - ktorá bola pohlcovačom tepla – zamurovaným, energeticky účinnejším prechodom.

V súčasnej dobe prebieha výmena okien na kotolni a renovácia jej fasády. V budúcom kalendárnom roku plánujú poslednú fázu vonkajšej rekonštrukcie školy a rekonštrukciu fasády veľkej telocvične.

Cookies