Back to top

Stánok dobrej nádeje - už XIII. ročník!

Publikované: 5. december 2019 - 7:27
Ide o prezentačný stánok, kde si môžete za symbolickú sumu kúpiť pekný adventný či vianočný darček. Podporíte tak našich priateľov z domovov sociálnej starostlivosti celého okresu, zo špeciálnych škôl a taktiež z klubu Združenia na pomoc mentálne postihnutým.
Stánok dobrej nádeje - už XIII. ročník!

Je to cyklický program, ktorý začínal tvorivými dielňami v októbri a v novembri bola prezentačná výstava v GALLERY NOVA. Už XIII. ročník Stánku dobrej nádeje svedčí o tom, že sme spoločne vybudovali hodnotnú tradíciu, ktorá inšpirovala v našom kraji aj ďalších, pretože takéto predajné trhy sa realizujú až aj na iných miestach.

Podujatie pripravuje Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ a súvisí aj s početnými tvorivými dielňami, na ktorých sa návštevníci učia umeleckej činnosti s renomovanými výtvarníkmi. Modelujú, maľujú, pracujú s textilom, drevom, sklom, papierom, korálkami, vlnou, voskom – je tu pestrá ponuka. A dvakrát ročne – pred Veľkou nocou a Vianocami môžu autori ponúknuť svoje umelecké dielka verejnosti. Ide o pôvodný projekt Osvety, ktorý sa ujal v celom kraji. Tento rok, vďaka veľkorysosti vedenia obchodného domu Galéria Tesco, sa už XIII. Stánok dobrej nádeje rozložil práve tu v priestoroch na prízemí tesne v čase adventu.  Za pultom sa po celý týždeň striedajú klienti domovov sociálnych služieb z Veľkého Mederu, Jahodnej a Horného Baru, žiaci zo Spoj. školy internátnej z Okoča a členovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede. A za pultom sa po celý deň s dohľadom svojich pedagógov osvedčia aj samotní tvorcovia – ľudia so zdravotným a mentálnym postihnutím. Je to pre nich výnimočná možnosť dokázať svoju šikovnosť, komunikovať s ľuďmi na verejnosti, preveriť si svoje schopnosti. Kto neváha a zastaví sa pri nich, radosť bude obojstranná. Podujatie dokázalo, že talent a nadanie každého, kto žije s určitým zdravotným hendikepom sú obdivuhodné a pri stretnutiach sa viac naučíme my od nich. Napríklad úprimnej radosti z každého prežitého dňa.  Prezentácia svojej tvorby, úsilie a snaha dokázať niečo nové, nevšedná komunikácia na verejnosti a bohaté skúsenosti, to sú hodnoty, ktoré akoby tvorili základ ponúkaného tovaru. Návštevníci obchodného domu zasa mali možnosť podporiť ich kúpou drobných darčekov. 

Metodičkami tohto podujatia a projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z fondu pre Kultúru znevýhodnených skupín sú Bc. Erika Sínová a Mgr. Ingrid Láng.

Ďakujeme Galérii TESCO za nezištné poskytnutie hostiteľských priestorov.

-sve-
Foto archív ŽOS

Toto ste už čítali?

Cookies