Back to top

Súkromné ​​gymnázium realizovalo cezhraničný projekt

Publikované: 10. september 2021 - 10:57

Maďarské súkromné ​​gymnázium v Dunajskej Strede a benediktínske priorstvo sv. Móra v Győri realizovalo cezhraničný projekt. V rámci projektu Együtt-tudók navštevovali študenti oboch škôl školské krúžky dejín vied, kde sa mohli zoznámiť s pozadím vedy, ako aj poznatkov nadobudnutých výskumnou činnosťou. Študenti si uvedomili vzájomné súvislosti medzi jednotlivými prírodovedeckými predmetmi. Sami tiež vypracovali vedecké štúdie, reprodukovali jestvujúce experimenty a zúčastňovali sa študijných výletov. Získané znalosti následne prezentovali na konferenciách.