Back to top

Svet, mesto môžeme urobiť krajším, sviežejším

Publikované: 23. apríl 2021 - 9:29
Pri príležitosti Dňa Zeme samospráva mesta Dunajská Streda v znamení motta „Kto povedal, že nevieš zmeniť svet?“ pripravuje rad programov, ktoré v dňoch 22.-24. apríla organizujú primátor mesta Dr. Zoltán Hájos a viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa.
Svet, mesto môžeme urobiť krajším, sviežejším

Ako súčasť programu pokračoval dlhodobý zelený program verejného priestranstva pod názvom Zasaďme strom pre budúcnosť. Tentoraz pribudli stromčeky popri trávnatej ploche na Radničnom námestí. Nápad, aby popri stromoch, ktoré už prv vysadili tu bývajúci obyvatelia, pribudli vďaka programu ďalšie, podporili viceprimátor Attila Karaffa a poslanec László Gútay.

Harmanovsky Viktor, pracovník mestského podniku Municipal Real Estate na údržbu verejného priestranstva v meste, na našu otázku uviedol, že dnešná výsadba stromov je len prvým krokom ku skrášleniu námestia. Ústrednú trávnatú plochu sídliska čoskoro olemujú kríkmi.

Na Námestí Vámbéryho v dopoludňajších hodinách prebiehalo podujatie k ucteniu Dňa Zeme. Za pomoci detí z Materskej školy na Komenského ulici trávnatá plocha „rozkvitla“. Deti privítali Attila Karaffa a hlavný záhradník Viktor Harmanovsky, s ich pomocou trávnatú plochu za kostolom sv Juraja vysadili kračanskými ružami. Deti pozorne a s pôžitkom umiestňovali kvety, a samozrejme, ich aj náležite popolievali.

„Najkrajším okamihom dňa bolo, keď sme spolu s deťmi z MŠ na Komenského ulici sadili kvety na priestranstve pri kostole. „Smradľavka“ (kračanská ruža) mala veľký úspech. Od detí som sa dozvedel, že oni už so svojimi mamičkami sadili kvety, a doma im rastú niektorým jahody, iným maliny“ - s radosťou nám porozprával Attila Karaffa.

V ďalších dvoch dňoch po Dni Zeme – tiež v rámci programu – bude prebiehať akcia Pozbieraj smeti!, ktorou budú nabádať obyvateľov mesta, aby v okolí svojho bydliska vyzbierali smeti do vriec. Mestský úrad pre tento účel zabezpečil zdarma 120 litrové vrecia a gumené rukavice, ako aj odvoz vyzbieraných smetí.

Mestský úrad preto dáva do pozornosti obyvateľom, resp. domovým dôverníkom, že do piatka do poludnia sa môžu prihlásiť na technickom oddelení radnice a prevziať potrebné pomôcky.

Ako súčasť programu vyhlásili aj súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, kde hoci aj formou kresby, fotografie môžu prezentovať svoje kreatívne práce zhotovené z recyklovaných materiálov.

Témou je Deň Zeme, technika zhotovenia je ľubovoľná. Jeden súťažiaci môže zaslať jednu prácu.

Termín zaslania: 30. apríl 2021

Práce možno zaslať, resp. odovzdať na nasledovnej adrese:

Mestský úrad
Hlavná ulica 50/16
929 01 Dunajská Streda

Hlavné udalosti dňa si môžete pozrieť v našej Obrazovej galérii.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies