Back to top

ŠVPS: Inšpektori zistili nedostatky v máji pri 216 kontrolách

Publikované: 18. júl 2023 - 13:23
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v máji vykonali 3978 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradnú kontrolu vykonali u 1374 právnych subjektov a 2196 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 216 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 807 nedostatkov. Vyplýva to z aktuálnej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.
ŠVPS: Inšpektori zistili nedostatky v máji pri 216 kontrolách

"Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 57 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 38 právnych subjektov a 56 prevádzok, nedostatky sa zistili u 19 maloobchodných prevádzok," spresnili v správe veterinári.

"Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti," zdôraznila veterinárna a potravinová správa.

Inšpektori za nedostatky zistené počas úradných kontrol uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 3280 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 55 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 72.650 eur," dodala ŠVPS.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)

Toto ste už čítali?

Tagy: ŠVPS SR
Cookies