Back to top

Tradičné podujatie upozornilo na dôležitosť čítania kníh

Publikované: 12. apríl 2024 - 10:09

Žitnoostrovská knižnica sa aj tento rok zapojila do podujatia Noc s Andersenom. Cieľom iniciatívy, ktorá vznikla v Českej republike, je upozorniť deti na dôležitosť a krásu čítania kníh. Počas večera vystúpili Pósfa Zenetanoda, súbor Kuttyomfitty a pod vedením učiteľky dramatickej výchovy Csilli Benes Tarrovej sa uskutočnila kreatívna aktivita. Nechýbalo ani čítanie rozprávok a pasovanie za knihomoľov.
 

Cookies