Back to top

Trnavská župa aj tento rok vyhlásila participatívny rozpočet

Publikované: 10. november 2023 - 10:59

Trnavský samosprávny kraj aj tento rok vyhlásil participatívny rozpočet. Cieľom je podpora realizácie občianskych a komunitných projektov, ako aj zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu. Verejné stretnutia v súvislosti s témou sa konajú v okresoch kraja. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v budove Spojenej školy na Námestí sv. Štefana.
 

Cookies