Back to top

Údržba zelene a starostlivosť o čistotu v meste funguje podľa nového systému

Publikované: 14. apríl 2023 - 11:27

Údržba zelene a starostlivosť o čistotu v meste Dunajská Streda od apríla funguje podľa nového systému. Mestský podnik údržby verejných priestranstiev Municipal Real Estate tieto práce v hlavnej sezóne tak ako doteraz bude realizovať prostredníctvom asi 30 ľudí. Zmenou však je, že odteraz budú zamestnanci pracovať v menších tímoch, vďaka čomu by sa mala zvýšiť efektivita.
 

Cookies