Back to top

V pondelok odvezú papierový odpad zo zón s rodinnými domami

Publikované: 4. august 2019 - 14:20
Mestský úrad informuje, že v pondelok 5. augusta 2019 odvezú papierový odpad v Dunajskej Strede zo zón s rodinnými domami. Samospráva týmto opatrením chce dosiahnuť, aby občania mesta selektovali čo najviac odpadu.
V pondelok odvezú papierový odpad zo zón s rodinnými domami

Od rodinných domov odvezú noviny, knihy, zošity, lepenku, kancelársky papier, papierové tašky, dopisy, papierové utierky, papierové škatule, letáky, plakáty, pohľadnice, baliaci papier. 

Neodvezú však indigový papier, voskový papier, použité plenky, hygienické potreby, umelohmotný baliaci materiál, viacvrstvový baliaci materiál - tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, alobal.  

Harmonogram odvozu: 5. augusta, 2. septembra, 7. októbra, 4. novembra, 2. decembra.

Odpad vyložený v inom termíne neodvezú! Papierový odpad je potrebné vyložiť pred dom v deň odvozu do 07.00 hodín.

Mestský úrad žiada obyvateľov, aby papierový odpad (lepenku, noviny a letáky) vykladali zviazaný a voľne uložený. Odpad sa nemá dávať do vriec! 

 

Toto ste už čítali?

Cookies