Back to top

Vysielanie DSTV je vynovené výzorom a dostupné v lepšej kvalite

Publikované: 12. október 2021 - 15:32
Dunajskostredská mestská telvízia začala svoju činnosť v roku1997. 24 rokov každý týždeň informuje o každodennom živote mesta, v prvom rade o dianí v spoločnosti, kultúre a športe. Za viac ako dve desaťročia televízia prechádzala priebežnými zmenami, teraz však dochádza k dôležitému technickému míľniku.
Vysielanie DSTV je vynovené výzorom a dostupné v lepšej kvalite

„Keďže v októbri tohto roka nám končí na 12 rokov vydané povolenie na vysielanie, preto sme v mene Perfects-u a. s. v dostatočnom čase, ešte v júni podali žiadosť o odobrenie nového povolenia, tentoraz namiesto analógového na digitálne vysielanie. Príslušná rada prerokovala naše podanie, a keďže všetko bolo v poriadku, začiatkom septembra rozhodla, že za zachovania kontinuity môže verejnoprospešná činnosť DSTV pokračovať. Našim milým divákom s radosťou oznamujeme, že vďaka káblovému digitálnemu zaradeniu programu môžeme garantovať lepší obraz a zvuk, hodný úrovne 21. storočia. Veríme, že k tejto kvalite sa pridajú aj dobré správy a pozitívne informácie“ - uviedol viceprimátor László A. Szabó, ktorý je zároveň predsedom prevádzkovateľa mestských médií Perfects.a. s.

Riaditeľ Péter Rajkovics vyzdvihol, že v uplynulom období najprv mestské noviny, potom aj portál dunaszerdahelyi.sk dostali nový šat, ale obnova Mestskej televízie Dunajská Streda bola výzvou týkajúcou sa  viacerých rovín. „V čase môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľa osobitnú úlohu dostáva vnútorná a vonkajšia premena televízie. Teší ma fakt, že ten, kto dnes vstúpi do redakcie, uvidí časť modernizácie, a teraz už aj  niekoľko tisíc našich divákov môže z týždňa na týždeň vnímať zmenu. Proces však nie je ukončený, ešte nás čaká  niekoľko krokov, čo bude môcť sledovať aj stále rastúci počet našich divákov v priebehu lineárneho sledovania televízie vďaka poskytovateľom káblového vysielania, alebo hoci aj na online vysielaní. Práve v tejto oblasti by sme chceli dosiahnuť väčšiu dostupnosť, aby sme tak mali dosah aj na vyššie percento mladšej generácie. Zároveň by som sa rád poďakoval svojim kolegom za ich trpezlivosť a pomoc pri obnove, ako aj Tamásovi Katonovi za grafiku, Lászlóovi Csintovi a KRILAD-u za stolárske práce v štúdiu a v redakcii. Bola to skupinová práca, s mnohými účinkujúcimi, a aj keď nemôžem všetkých osobitne vymenovať, patrí im vďaka, že spolupracovali v záujme dosiahnutia spoločného cieľa.“

Prechod na digitálne vysielanie sa dotýka užívateľov, predplatiteľov u jednotlivých káblových spoločností. Zánikom analógového vysielania treba znova nájsť a nastaviť DSTV. V prípade UPC stanicu DSTV treba hľadať medzi digitálnymi stanicami pod názvom Regionálna TV 1. Predplatitelia Slovanetu musia hľadať a nastaviť DSTV v set top boxe.

Popri technickej investícii, ako už naznačil riaditeľ, vynovila sa aj redakcia, čím sa zlepšili a zmodernizovali pracovné podmienky. Aj televízne štúdio prešlo zmenou.

„Obnova redakcie Mestskej televízie Dunajská Streda sa začala pred dvoma rokmi. Ďalšou zastávkou v investícii bude modernizácia dekorácie. Televízia bude mať budúci rok 25 rokov. V znamení tohto jubilea  sa postupne zmení jej tvár. Prihlásime sa aj s novým programom, rozhovormi a rozoberaním  spoločenských tém, zatiaľ na internete. Chceli by sme zaujať aj mladých. Vytvoríme pre nich možnosť, aby vošli k nám, pozreli si štúdio, resp. nahrávanie relácie“ - uviedla Éva Bíró, šéfredaktorka DSTV.

Toto ste už čítali?

Tagy: DSTV