Back to top

Začiatkom júla naše mesto opäť privíta novorodencov

Publikované: 16. jún 2023 - 18:48
Najmenší obyvatelia mesta Dunajská Streda 4. júla opäť zaplnia sobášnu sieň mestského úradu.
 Začiatkom júla naše mesto opäť privíta novorodencov

Vedenie nášho mesta rok čo rok víta novorodencov s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda.

V utorok 4. júla so začiatkom o 9:30 očakávajú detičky narodené v máji 2022.

Pozvánky na podujatie už boli podľa našich informácií od odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu rozposlané dotknutým. Obyvatelia, ktorých bydlisko je „Dunajská Streda“ bez uvedenia názvu ulice a súpisného čísla, si môžu pozvánku vyzdvihnúť na mestskom úrade, v kancelárii prvého kontaktu.

Návratku na slávnostné uvítanie dieťaťa prosíme vyplniť a doručiť osobne alebo a zaslať na adresu úradu do 26. júna 2023.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies