Back to top

Začiatok školského roka bude odlišný

Publikované: 25. august 2020 - 14:55
Po nezvyčajnom školskom roku aj začiatok nového bude nezvyčajný – pre pandémiu koronavírusu sa otvorenie školského roka ani nový školský rok nezačnú tradične. Iba prváčikov môžu do školy sprevádzať najbližší príbuzní.
Začiatok školského roka bude odlišný

Budúci týždeň v stredu sa školský rok 2020-2021 začne za prísnych bezpečnostných opatrení: aj pre začínajúcich školákov, prváčikov usporiadajú iba symbolické otvorenie školského roka, na ktoré ich môže sprevádzať iba zákonný zástupca (čiže starý rodič či súrodenec už nie).

Pre žiakov ostatných ročníkov sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach, s triednymi učiteľmi, kam žiaci pôjdu bez sprievodcu (teda rodičia sa s nimi rozlúčia pri bráne školy, kam po nich o hodinu môžu prísť). 

O presnom čase hodinového otvorenia školského roka pre jednotlivé ročníky, triedy budú informovať domovské stránky škôl, stránky Facebooku. Riaditeľstvá škôl určujú v priemere 4-5 časových termínov, aby sa v priestoroch školy stretávali čo najmenšie skupiny žiakov.

Riaditeľstvá škôl zároveň vyzývajú rodičov, aby si v predstihu preštudovali opatrenia, ktoré v súvislosti s pandémiou koronavírusu vydalo ministerstvo školstva – tieto v slovenskom jazyku nájdu tu, v maďarskom zas tu.

Potrebné  tlačivá, povinné rúška, dezinfekcia

Na príslušných linkoch ministerstva školstva sú dostupné tie tlačivá, ktoré ročičia musia odovzdať pri nástupe dieťaťa do školy – okrem iného čestné prehlásenie, týkajúce sa zdravotného stavu žiaka, resp. toho, či dieťa bolo v cudzine, v tábore, alebo či sa zúčastnilo masového podujatia či väčšej rodinnej oslavy.

Pre žiakov 1. stupňa v triedach nie sú povinné, iba odporúčané rúška, kým v ostatných priestoroch školy sú povinné aj pre nich.

Pre rodičov (zákonných zástupcov) sprevádzajúcich deti sú v celej budove školy rúška povinné.

Pre žiakov ostatných ročníkov je nosenie rúšok v priestoroch školy povinné pre žiakov 2. stupňa aj vo vlastných triedach. Tieto opatrenia budú v platnosti do 16. septembra, ale v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie aj dlhšie.

Toto ste už čítali?

Cookies