Back to top

Zajtra sa odváža od rodinných domov plastový odpad

Publikované: 9. jún 2021 - 12:33
Vo štvrtok, 10. júna, budú od rodinných domov v meste odvážať plastový odpad zhromaždený do vriec.
Zajtra sa odváža od rodinných domov plastový odpad

Do žltých vriec je možné ukladať umelohmotné fľaše od limonád a minerálok – ideálne sploštené, ako aj vypláchnuté flakóny z domácností (umelohmotné balenia od kozmetických a chemických prípravkov – HDPE, PE, PP).

Do vriec sa ďalej môžu dávať čisté fólie používané v domácnosti (HDPE, LDPE), obaly od mlieka a ovocia (TetraPack) – tiež vypláchnuté, ako aj sploštené obaly z nealko nápojov,  plechovky od piva a konzerv.

Pripomíname, že na budúci týždeň v pondelok, 14. júna, bude z obvodu rodinných domov prebiehať odvoz papiera, zviazaného do balíkov.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies