Back to top

Zaujíma vás, aký budete mať 13. dôchodok? Môžete si vypočítať!

Publikované: 22. jún 2022 - 13:15
Štátne orgány prichádzajú stále s novými spôsobmi, ako transparentne komunikovať s občanmi napríklad aj ohľadom ich penzie a dôchodkov. V súčasnosti je to určite aj 13. dôchodok, ktorý ľudí tiež zaujíma, a preto sa Sociálna poisťovňa rozhodla prísť s kreatívnou kalkulačkou, podľa ktorej si môžete sumu trinásteho dôchodku jednoducho vyrátať v nej. Stačí, aby ste do nej zadali svoje aktuálne dôchodky.
Zaujíma vás, aký budete mať 13. dôchodok? Môžete si vypočítať!

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v júli 2022. Na zmenu termínu výplaty dávky sa už v máji pripravovali . O tohtoročnej skoršej výplate 13. dôchodku a jej posune z novembrového na júlový termín rozhodla v stredu Národná rada SR. Zákon už podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Poisťovňa aj v roku 2022 pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku. Ten sa bude vyplácať už v lete a  V súčasnosti je zverejnená na jej webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí v akej sume mu patrí 13. dôchodok v roku 2022.

Príklady výpočtov dôchodku

Na ukážku sme pripravili aj niekoľko príkladov na výpočet takého 13. dôchodku. Povedzme, že dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 515 eur a k tomu ešte aj invalidný do 70% vo výške 229 eur. V takom prípade po sčítaní súm dôchodkov vyjde číslo 744 eur, čo predstavuje 13. dôchodok vo výške 116,56 eur. 

 

Zaujíma vás, aký budete

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Trinásty dôchodok sa ustáli na sume 96,40 eur, keď rátame len s jediným - starobným dôchodkom vo výške napríklad 800 eur.

Zaujíma vás, aký budete

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Suma sa znižuje aj s tým, ako pribúdajú ďalšie položky na zozname. Ak okrem starobného dôchodku prirátame napríkald aj vdovský dôchodok či iné menšie príplatky, suma sa ustáli na 61,15 eur.

Zaujíma vás, aký budete

Zdroj: Socialna poistovna

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý bol platný 1. mája 2022.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v júli 2022 automaticky, osobitná žiadosť preto nie je potrebná.

ma7.sk/socpoist.sk

Toto ste už čítali?

Cookies