Back to top

Zažali sme plamienok viery

Publikované: 28. november 2022 - 7:04
Po dvoch rokoch pandemických opatrení bola na adventnom venci nášho mesta opäť zapálená prvá sviečka za prítomnosti širokej verejnosti.
Zažali sme plamienok viery

Po tom, ako materská škola na Námestí priateľstva ako prvá z našich škôlok ozdobila svoj vianočný stromček vedľa Betlehemu, Éva Bíró pozdravila prítomných, medzi nimi zástupcu primátora Attilu Karaffu, mestského poslanca Ladislava Gútayho a predstaviteľov historických cirkví.

Najkrajšiemu a najláskyplnejšiemu sviatku predchádza obdobie radostného očakávania – začal sa advent. Počas štyroch nedieľ zapálime na adventnom venci mesta Dunajská Streda vždy o jednu sviečku viac. Ich plameň nám pripomína, že s blížiacimi sa Vianocami by sme spomaliť a tráviť vzácny čas so svojimi najbližšími. Toto obdobie nám chcú spríjemniť aj mestské škôlky a základné školy. Pred každým zapálením adventnej sviece si môžu záujemcovia pozrieť program škôlkarov a žiakov našich výchovno-vzdelávacích inštitúcií - povedala Éva Bíró.

Po pekných príspevkoch MŠ na Nám. priateľstva, ZŠ na ul. Jilemnického a ZŠ Ármina Vámbéryho sa o svoje myšlienky s prítomnými podelil Ladislav Gútay, predseda komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru. Vyjadril svoju radosť z toho, že „po dvoch rokoch veľmi náročného obdobia... sa stretávame tu, naživo, tvárou v tvár, všetci spolu....

„Za uplynulé roky sa všeličo zmenilo a najviac sa zmenili naše postoje k hodnotám. Vystúpili do popredia práve tie, ktoré sa nedajú kúpiť ani zabaliť do pekných lesklých papierov,“ zdôraznil.

„Myslím, že netreba zvlášť pripomínať, aké je dôležité nájsť si čas jeden pre druhého, pomôcť tomu, kto to potrebuje. Aj o tom je advent! Očakávanie Vianoc! Je veľmi dobré, že spoločne vyhľadávame momenty ako je tento. Na chvíľu spomaliť, upokojiť sa, rozjímať. Venovať čas svojim najbližším, ale aj sebe. Viac načúvať ako rozprávať. Načúvať tomu, na čo sme nemali priestor počas celého roka...

Využime naplno mimoriadne obdobie adventu na stíšenie, vypnime svetlá mobilov a počítačov, aby sme nehľadali požehnaný pokoj v hluku tohto sveta. Želám Vám príjemné prežitie adventu a vianočných sviatkov plných radostí, lásky a pokoja“, ukončil svoj príhovor Ladislav Gútay.

Následne, tak ako po minulé roky, predstavitelia historických cirkví: reformovaný duchovný Zsolt Görözdi, evanjelický farár Jozef Horňák a katolícky dekan Krisztián Bozay požehnali veniec a potom na ňom Ladislav Gútay zapálil prvú sviečku.

Prvú nedeľu sviatočného obdobia svojím krásnym spevom a sviatočnými skladbami skrášlila Viktória Nagy.

Ďalšie fotografie zhotovené na slávnostnej udalosti si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies